Mr Lê Khánh Trình Đi Làm Từ Thiện

Chủ tịch tập đoàn Trường Tiền Đi Làm Từ Thiện Tại Tỉnh Quảng Trị Ngày 24/08/2018.

Chủ tịch tập đoàn