Soạn bài – Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Soạn bài Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện trang 42 – 43 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Giải câu 1 (Trang 42 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, trả lời các câu hỏi sau:

a) Thế nào là kể chuyện?

b) Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào?

c) Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào?

Trả lời:

a) Kể chuyện là kể một chuỗi sự việc có đầu có cuối liên quan đến một hay một số nhân vật, mỗi câu chuyện nói một điều có ý nghĩa.

b) Tính cách của nhân vật được thể hiện qua

– Hành động của nhân vật

– Lời nói, ý nghĩ của nhân vật

– Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu.

c) Bài văn kể chuyện có cấu tạo 3 phần:

– Mở đầu (mở bài trực tiếp hay gián tiếp)

– Diễn biến (thân bài)

– Kết thúc (kết bài không mở rộng hoặc mở rộng).

Giải câu 2 (Trang 42 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời các câu hỏi bằng cách chọn ý trả lời đúng nhất.

AI GIỎI NHẤT?

Trong rừng, Thỏ, Nhím và Sóc đều nổi tiếng là thông minh, nhanh tí. Nhưng ai giỏi nhất thì chưa có dịp thi tài. Vì thế, không ai chịu ai. Mấy cậu liền tổ chức một cuộc thi và mời cô Gõ Kiến làm trọng tài, ra đề thi rồi chấm luôn.

Gõ Kiến phát cho mỗi bên hai chục hạt đậu ván và ra điều kiện: Ai ăn lâu hết nhất thì thắng cuộc.

Thỏ ăn dè mỗi ngày nửa hạt, ăn được 40 ngày. Nhím cứ ba ngày mới ăn một hạt, được 60 ngày. Sóc ăn mỗi ngày sáu hạt. Ba ngày sau, túi của Sóc rỗng không.

Sang ngày thứ 61, Gõ Kiến cho biết:

– Nhím ăn được lâu nhất là giỏi nhất!

Sóc không chịu . Cậu ta kêu:

– Tôi vẫn còn!

Gõ Kiến hỏi:

– Còn mà túi lại rỗng không thế này?

Sóc thủng thẳng mời cô Gõ Kiến cùng Thỏ, Nhím đến một góc rừng và trỏ vào hai cây đậu ván lúc này đã leo vấn vít trên giàn:

– Đây! Tôi ăn ba ngày hết 18 hạt. Còn hai hạt nữa của tôi đấy!

Tất cả đều chịu Sóc là giỏi. Giỏi nhất.

Cái gì cũng thế, chỉ ăn thì mấy cũng hết.

Nhưng biết gieo trồng thì mãi mãi vẫn còn cái ăn.

Theo PHONG THU

1. Câu chuyện trên có mấy nhân vật?

a) Hai

b) Ba

c) Bốn.

2. Tính cách của các nhân vật được thể hiện qua những mặt nào?

a) Lời nói

b) Hành động

c) Cả lời nói và hành động.

3. Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì?

a) Khen ngợi Sóc thông minh và có tài trồng cây, gieo hạt.

b) Khuyên người ta tiết kiệm

c) Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc.

Trả lời:

1. Đáp án: c

2. Đáp án: c

3. Đáp án: c

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, trả lời các câu hỏi sau:

a) Thế nào là kể chuyện?

b) Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào?

c) Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào?

Trả lời:

a) Kể chuyện là kể một chuỗi sự việc có đầu có cuối liên quan đến một hay một số nhân vật.

b) Mỗi câu chuyện nói một điều có ý nghĩa :

– Hành động của nhân vật.

– Lời nói, ý nghĩa của nhân vật.

– Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu.

c) Cấu tạo của bài văn kể chuyện :

– Mở bài (trực tiếp hoặc gián tiếp).

– Diễn biến câu chuyện (thân bài).

– Kết thúc câu chuyện (không mở rộng hoặc mở rộng).

Câu 2. Đọc câu chuyện “Ai Giỏi Nhất” trong SGK trang 42 – 43 và trả lời các câu hỏi bằng cách chọn ý trả lời đúng nhất.

Câu hỏi:

1. Câu chuyện trên có mấy nhân vật?

a) Hai

b) Ba

c) Bốn.

2. Tính cách của các nhân vật được thể hiện qua những mặt nào?

a) Lời nói

b) Hành động

c) Cả lời nói và hành động.

3. Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì?

a) Khen ngợi Sóc thông minh và có tài trồng cây, gieo hạt.

b) Khuyên người ta tiết kiệm

c) Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc.

Trả lời:

1. Đáp án: c) Bốn

2. Đáp án: c) Cả lời nói và hành động

3. Đáp án: c) Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc.

(BAIVIET.COM)