Soạn bài – Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê – Tuần 5, trang 51 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Giải câu 1 (Trang 51 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

a) Số điểm dưới 5

b) Số điểm từ 5 đến 6

c) Số điểm từ 7 đến 8

d) Số điểm từ 9 đến 10

Trả lời:

Gợi ý:

Trình bày theo hàng:

– Số điểm dưới 5: 0

– Số điểm từ 5 đến 6: 1

– Số điểm từ 7 đến 8: 4

– Số điểm từ 9 đến 10: 3

Giải câu 2 (Trang 51 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ.

Trả lời:

Gợi ý:

Bảng thống kê kết quả học tập trong tháng…. của tổ…. :

Số thứ tựHọ và tênĐiểm dưới 5Điểm từ 5 đến 6Điểm từ 7 đến 8Điểm từ 9 đến 10
1Nguyễn An Nhơn00610
2Lê Hoài Thu00511
3Trịnh Văn Khoa0169
4Lý Tùng Dương0268
5Nguyễn Đỗ Bảo0169
6Nguyễn Thái Hòa00511
7Nguyễn Ngọc Dung00412
8Trần Dạ Thảo00412
Tổng cộng044282

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Câu 1. Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

a) Số điểm dưới 5

b) Số điểm từ 5 đến 6

c) Số điểm từ 7 đến 8

d) Số điểm từ 9 đến 10

Trả lời:

a) Số điểm dưới 5: 0

b) Số điểm từ 5 đến 6: 0

c) Số điểm từ 7 đến 8: 6

d) Số điểm từ 9 đến 10: 10

Câu 2. Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ.

Trả lời:

Bảng thống kê kết quả học tập trong tháng… tổ…

Số thứ tự

Họ và tênSố điểm
0 – 45 – 67 – 8

9 – 10

1

     

2

    

3

   

    

 Tổng cộng   

(BAIVIET.COM)