Soạn bài – Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 23 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Giải câu 1 (Trang 23 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi:

a) Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

– Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919.

– Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.

– Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay.

b) Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới những hình thức nào?

c) Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì?

Trả lời:

a) Nhắc lại các số liệu thông kê trong bài:

– Từ 1075 đến 1919 số khoa thi ở nước ta: 185, số tiến sĩ 2896.

– Số khoa thi, số tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại:

Triều đại

Số khoa thi

Số tiến sĩ

Số trạng nguyên

6

11

Không có

Trần

14

51

9

Hồ

2

12

Không có

104

1780

27

Mạc

21

484

10

Nguyễn

38

558

Không có

– Số bia và số tiến sĩ (số khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779) có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay: số bia – 82, số tiến sĩ có tên khắc trên bia – 130.

b) Các số liệu thông kê được trình bày dưới hai hình thức:

– Số liệu (số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến 1919, số bia và số tiến sĩ có tên có khắc trên bia còn lại đến ngày nay):

– Trình bày bảng số liệu (so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên giữa các triều đại).

c) Tác dụng của các số liệu thông kê:

– Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.

– Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời.

Giải câu 2 (Trang 23 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau:

Tổ

Số học sinh

Học sinh nữ

Học sinh nam

Học sinh giỏi, tiên tiến

Tổ 1

 

 

 

 

Tổ 2

 

 

 

 

Tổ 3

 

 

 

 

Tổ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số học sinh trong lớp

 

 

 

 

Trả lời:

Gợi ý bảng thống kê số học sinh trong lớp:

Tổ

Số học sinh

Học sinh nữ

Học sinh nam

Học sinh giỏi, tiên tiến

Tổ 1

8

4

4

5

Tổ 2

9

5

4

7

Tổ 3

8

3

5

5

Tổ 4

8

5

3

6

 …

 … …

Tổng số học sinh trong lớp

33

17

16

23

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Câu 1. Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi:

a) Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

– Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919.

– Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.

– Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay.

b) Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới những hình thức nào?

c) Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì?

Trả lời:

a) Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919:

  • Số khoa thi: 185.
  • Số tiến sĩ: 2896.

– Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại:

Triều đại

Số khoa thi

Số tiến sĩ

Số trạng nguyên

6

11

Không có

Trần

14

51

9

Hồ

2

12

Không có

104

1780

27

Mạc

21

484

10

Nguyễn

38

558

Không có

– Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay:

  • Số bia: 82.
  • Số tiến sĩ có tên khắc trên bia: 1306.

b) Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới hai hình thức:

  • Nêu số liệu số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến năm 1919, số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay.
  • Trình bày bảng số liệu (so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên của các triều đại).

c) Các số liệu thống kê có tác dụng:

  • Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.
  • Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời của đất nước ta.

Câu 2. Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau:

Tổ

Số học sinh

Học sinh nữ

Học sinh nam

Học sinh giỏi, tiên tiến

Tổ 1

 

 

 

 

Tổ 2

 

 

 

 

Tổ 3

 

 

 

 

Tổ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số học sinh trong lớp

 

 

 

 

Trả lời:

Học sinh tổng hợp thông tin và tự hoàn thành bảng thống kê.

(BAIVIET.COM)