Soạn bài – Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

Soạn bài Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 – 33 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

I. Nhận xét

Giải câu 1 (Trang 32 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin.

Trả lời:

Những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin:

* Những câu ghi lại ý nghĩ:

– Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết dường nào!

– Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.

* Câu ghi lại lời nói:

– Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

Giải câu 2 (Trang 32 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về cậu?

Trả lời:

Lời nói và ý nghĩ của cậu bé cho thấy cậu là người giàu lòng nhân ái, biết thương người nghèo khó.

Giải câu 3 (Trang 32 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Lời nói, ý nghĩ của ông lão ăn xin trong hai cách kể sau đây có gì khác nhau?

a) Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. – Ông lão nói bằng giọng khản đặc.

b) Bằng giọng khản đặc, ông lão cảm ơn tôi và nói rằng như vậy là tôi đã cho ông rồi.

Trả lời:

Lời nói và ý nghĩ của ông lão ăn xin:

Cách 1: Dẫn trực tiếp. Đây là nguyên văn lời của ông lão ăn xin. Vì vậy ông xưng lão và gọi cậu bé bằng cháu.

Cách 2: Dẫn gián tiếp. Người viết, người kể xưng tôi, gọi người ăn xin là ông lão.

II. Ghi nhớ

  1. Trong bài văn kể chuyện, nhiều khi ta phải kể lại lời nói và ý nghĩ của nhân vật. Lời nói và ý nghĩ cũng nói lên tính cách nhân vật và ý nghĩa câu chuyện.
  2. Có hai cách kể lời nói và ý nghĩa của nhân vật:
  • Kể nguyên văn (lời nói trực tiếp).
  • Kể bằng lời của người kể chuyện (lời dẫn gián tiếp).

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 32 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau:

Ba cậu bé rủ nhau vào rừng. Vì mải chơi nên các cậu về khá muộn. Ba cậu bàn nhau xem nên nói thế nào để bố mẹ khỏi mắng. Cậu bé thứ nhất định nói dối là bị chó sói đuổi.

Cậu thứ hai bảo:

– Còn tớ, tớ sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại.

– Theo tớ, tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ. – Cậu thứ ba bàn.

TIẾNG VIỆT 2 (1988)

Trả lời:

– Lời dẫn trực tiếp:

  • Còn tớ, tó sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại.
  • Theo tớ tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ.

– Lời dẫn gián tiếp: Cậu bé thứ nhất định nói dối là bị chó sói đuổi.

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 32 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp:

Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước xem trầu đó ai têm. Bà lão bảo chính tay bà têm. Vua gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật là con gái bà têm.

Trả lời:

Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước:

– Cụ ơi! Những miếng trầu này ai têm đấy ạ!

Bà lão liền nói:

– Chính tôi têm đấy ạ!

Nghe bà cụ nói vậy, nhà vua vẫn không tin, gặng hỏi mãi. Lát sau bà cụ mới thú thật:

– Trầu này do con gái lão têm đấy.

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 33 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn gián tiếp.

Bác thợ hỏi Hòe:

– Cháu có thích làm thợ xây không?

Hòe đáp:

– Cháu thích lắm!

TIẾNG VIỆT 2 (1988)

Trả lời:

“Bác thợ hỏi Hòe xem cậu có thích làm thợ xây không thì cậu nói, cậu rất thích”.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Tìm những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin.

Trả lời:

Những câu ghi lại ý nghĩ:

– Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết dường nào!

– Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.

Câu ghi lại lời nói:

– Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

Câu 2. Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về cậu?

Trả lời:

Lời nói và ý nghĩ của cậu bé cho thấy cậu là người giàu lòng nhân ái, biết thương người nghèo khó.

Câu 3. Lời nói, ý nghĩ của ông lão ăn xin trong hai cách kể sau đây có gì khác nhau?

a) Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. – Ông lão nói bằng giọng khản đặc.

b) Bằng giọng khản đặc, ông lão cảm ơn tôi và nói rằng như vậy là tôi đã cho ông rồi.

Trả lời:

a) – Cháu ơi, cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. – Ông lão nói bằng giọng khản đặc.

→ Dẫn trực tiếp. Đây là nguyên văn lời của ông lão ăn xin. ⇒ Vì vậy ông xưng lão và gọi cậu bé bằng cháu.

b) Bằng giọng khản đặc, ông lão cảm ơn tôi và nói rằng như vậy là tôi đã cho ông rồi.

→ Dẫn gián tiếp. Người viết, người kể xưng tôi, gọi người ăn xin là ông lão.

II. GHI NHỚ

  1. Trong bài văn kể chuyện, nhiều khi ta phải kể lại lời nói và ý nghĩ của nhân vật. Lời nói và ý nghĩ cũng nói lên tính cách nhân vật và ý nghĩa câu chuyện.
  2. Có hai cách kể lời nói và ý nghĩa của nhân vật:
  • Kể nguyên văn (lời nói trực tiếp).
  • Kể bằng lời của người kể chuyện (lời dẫn gián tiếp).

III. Soạn phần Luyện tập bài Tập làm văn: Kể lại lời nói ý nghĩa của nhân vật (trang 32 – 33 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1)

Bài 1. Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau:

Ba cậu bé rủ nhau vào rừng. Vì mải chơi nên các cậu về khá muộn. Ba cậu bàn nhau xem nên nói thế nào để bố mẹ khỏi mắng. Cậu bé thứ nhất định nói dối là bị chó sói đuổi.

Cậu thứ hai bảo:

– Còn tớ, tớ sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại.

– Theo tớ, tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ. – Cậu thứ ba bàn.

TIẾNG VIỆT 2 (1988)

Trả lời:

– Lời dẫn gián tiếp: (Cậu bé thứ nhất định nói dối là) bị chó sói đuổi.

– Lời dẫn trực tiếp:

+ Còn tớ, tớ sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại.

+Theo tớ, tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ.

Bài 2. Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp:

Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước xem trầu đó ai têm. Bà lão bảo chính tay bà têm. Vua gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật là con gái bà têm.

Trả lời:

* Câu 1:

Lời dẫn gián tiếp: “Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước xem trầu đó ai têm”

Chuyển thành lời dẫn trực tiếp:

Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước:

– Xin cụ cho biết ai đã têm trầu này?

* Câu 2:

Lời dẫn gián tiếp: Bà lão bảo chính tay bà têm

Chuyển thành lời dẫn trực tiếp:

Bà lão thưa:

– Tâu bệ hạ, trầu do chính già têm đấy ạ!

* Câu 3:

– Lời dẫn gián tiếp: Vua gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật là con gái bà têm

– Chuyển thành lời dẫn trực tiếp:

Nhà vua không tin, gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật:

– Thưa, đó là trầu do con gái già têm.

Bài 3. Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn gián tiếp.

Bác thợ hỏi Hòe:

– Cháu có thích làm thợ xây không?

Hòe đáp:

– Cháu thích lắm!

TIẾNG VIỆT 2 (1988)

Trả lời:

* Câu 1:

Lời dẫn trực tiếp:

Bác thợ hỏi Hòe:

– Cháu có thích làm thợ xây không?

Chuyển thành lời dẫn gián tiếp:

Bác thợ hỏi Hòe có thích là thợ xây không?

* Câu 2:

Lời dẫn trực tiếp:

Hòe đáp:

– Cháu thích lắm!

Chuyển thành lời dẫn gián tiếp:

Hòe đáp rằng Hòe thích lắm.

(BAIVIET.COM)