Soạn bài – Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Soạn bài Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện trang 53 – 54 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

I. Nhận xét

Giải câu 1 – Nhận xét (Trang 53 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự việc được kể trong đoạn văn nào.

Trả lời:

* Những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống:

– Nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền cho ngôi báu mới nghĩ ra kế: luộc kĩ thóc giống rồi phát cho dân chúng, giao hẹn: ai thu hoạch được nhiều thóc thì sẽ truyền cho ngôi báu

– Chú bé Chôm dốc nhiều công sức chăm sóc mà thóc chẳng nảy mầm đã dám tâu sự thật trước sự kinh ngạc của mọi người.

– Nhà vua khen ngợi chú bé Chôm trung thực và dũng cảm nên đã quyết định truyền ngôi báu cho Chôm

* Những sự việc đó tương ứng với các đoạn văn như sau:

– Sự việc 1 được kể trong đoạn 1 (3 dòng đầu).

– Sự việc 2 được kể trong đoạn 2 (10 dòng tiếp).

– Sự việc 3 được kể trong đoạn 3 (4 dòng cuối).

Giải câu 2 – Nhận xét (Trang 53 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Dấu hiệu nào giúp em nhận ra chỗ mở đầu và chỗ kết thúc của đoạn văn?

Trả lời:

Dấu hiệu giúp em nhận ra chỗ mở đầu và kết thúc đoạn văn:

– Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng, viết lùi vào một ô.

– Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng.

Giải câu 3 – Nhận xét (Trang 53 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Từ hai bài tập trên, hãy rút ra nhận xét:

a) Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể điều gì?

b) Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu hiệu nào?

Trả lời:

Từ hai bài tập trên, rút ra nhận xét:

– Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể một sự việc trong một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.

– Hết một đoạn văn cần chấm xuống dòng.

II. Ghi nhớ

  1. Một câu chuyện gồm nhiều sự việc. Mỗi sự việc được kể thành một đoạn văn.
  2. Khi viết hết một đoạn văn cần chấm xuống dòng.

III. Luyện tập

Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên, trong đó hai đoạn đã hoàn chỉnh, còn một đoạn mới chỉ có phần mở đầu và phần kết thúc. Hãy viết tiếp phần còn thiếu.

a) Ngày xưa, ở làng kia, có hai mẹ con cô bé sống trong một túp lều.

Họ phải làm lụng vất vả quanh năm mới đủ ăn.

b) Một hôm, người mẹ không may bị bệnh nặng. Cô bé ngày đêm chăm sóc mẹ, nhưng bệnh mẹ mỗi ngày một nặng thêm. Có người mách:

– Ở vùng bên có ông thầy thuốc giỏi chữa được bệnh này.

Cô bé nhờ bà con hàng xóm trông nom mẹ, ngày hôm ấy lên đường.

c) Vừa đi, cô bé hiếu thảo vừa lo mấy đồng bạc mang theo không đủ trả tiền thuốc cho mẹ. Bỗng cô thấy bên đường có vật gì như chiếc tay nải ai bỏ quên.

……

Bà lão cười hiền hậu:

– Khen cho con đã hiếu thảo lại thật thà. Ta chính là tiên thử lòng con đấy thôi. Con thật đáng được giúp đỡ. Hãy đưa ta về nhà chữa bệnh cho mẹ con.

Trả lời:

Có thể bổ sung phần còn thiếu vào đoạn văn cho hoàn chỉnh như sau:

Vừa đi, cô bé hiếu thảo vừa lo mấy đồng bạc mang theo không đủ trả tiền thuốc cho mẹ. Bỗng cô thấy bên đường có vật gì như chiếc tay nải ai bỏ quên. Chiếc tay nải có vẻ nặng lại mở miệng. Ôi! Những thỏi vàng lấp lánh bên trong chiếc tay nải. Cách đó không xa có một bà lão đang bước vội. Cô bé đoán bà là chủ chiếc tay nải nên chạy theo gọi và hỏi:

– Bà ơi! Bà đánh rơi chiếc tay nải này. Nó rơi xuống đường mà bà không hay phải không?

Bà lão cười hiền hậu:

– Khen cho con đã hiếu thảo lại thật thà. Ta chính là tiên thử lòng con đấy thôi. Con thật đáng được giúp đỡ. Hãy đưa ta về nhà chữa bệnh cho mẹ con.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự việc được kể trong đoạn văn nào.

Trả lời:

Những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống:

  • Sự việc 1. Nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền cho ngôi báu mới nghĩ ra kế: Luộc kĩ thóc giống rồi phát cho dân chúng, giao hẹn: Ai thu hoạch được nhiều thóc thì sẽ truyền cho ngôi báu.
  • Sự việc 2. Chú bé Chôm dốc nhiều công sức chăm sóc mà thóc chẳng nảy mầm đã dám tâu sự thật trước sự kinh ngạc của mọi người.
  • Sự việc 3. Nhà vua khen ngợi chú bé Chôm trung thực và dũng cảm nên đã quyết định truyền ngôi báu cho Chôm.

Mỗi sự việc được kể trong đoạn văn:

  • Sự việc 1 được kể trong đoạn 1 (3 dòng đầu).
  • Sự việc 2 được kể trong đoạn 2 (10 dòng tiếp).
  • Sự việc 3 được kể trong đoạn 3 (4 dòng cuối).

Câu 2. Dấu hiệu nào giúp em nhận ra chỗ mở đầu và chỗ kết thúc của đoạn văn?

Trả lời:

Dấu hiệu: Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng, viết lùi vào một ô và chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng.

Câu 3. Từ hai bài tập trên, hãy rút ra nhận xét:

a) Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể điều gì?

b) Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu hiệu nào?

Trả lời:

a) Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể một sự việc trong một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.

b) Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu hiệu: Hết một đoạn văn có dấu chấm xuống dòng.

II. GHI NHỚ

  1. Một câu chuyện gồm nhiều sự việc. Mỗi sự việc được kể thành một đoạn văn.
  2. Khi viết hết một đoạn văn cần chấm xuống dòng.

III. Soạn phần Luyện tập bài Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện (trang 54 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1)

Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên, trong đó hai đoạn đã hoàn chỉnh, còn một đoạn mới chỉ có phần mở đầu và phần kết thúc. Hãy viết tiếp phần còn thiếu.

a) Ngày xưa, ở làng kia, có hai mẹ con cô bé sống trong một túp lều.

Họ phải làm lụng vất vả quanh năm mới đủ ăn.

b) Một hôm, người mẹ không may bị bệnh nặng. Cô bé ngày đêm chăm sóc mẹ, nhưng bệnh mẹ mỗi ngày một nặng thêm. Có người mách:

– Ở vùng bên có ông thầy thuốc giỏi chữa được bệnh này.

Cô bé nhờ bà con hàng xóm trông nom mẹ, ngày hôm ấy lên đường.

c) Vừa đi, cô bé hiếu thảo vừa lo mấy đồng bạc mang theo không đủ trả tiền thuốc cho mẹ. Bỗng cô thấy bên đường có vật gì như chiếc tay nải ai bỏ quên.

……

Bà lão cười hiền hậu:

– Khen cho con đã hiếu thảo lại thật thà. Ta chính là tiên thử lòng con đấy thôi. Con thật đáng được giúp đỡ. Hãy đưa ta về nhà chữa bệnh cho mẹ con.

Trả lời:

Vừa đi cô bé hiếu thảo vừa lo mấy đồng bạc mang theo không đủ trả tiền thuốc cho mẹ. Bỗng cô thấy bên đường có vật lạ tay nải ai để quên. Cô bèn liền bước tới, cầm lên xem:

– Ô, một túi tiền! Của ai đánh rơi nhỉ. Biết đâu, người đánh rơi túi tiền này đang đi mua thuốc chữa bệnh cho người thân như mình bây giờ? Thế thì khổ thân họ quá!

Đang suy nghĩ miên man về túi tiền thì cô bé bống phát hiện phía trước một cụ già tay cầm gậy trúc đang lê từng bước trên đường. Cô bé đoán chắc là bà cụ đánh rơi túi tiền. Cô liền chạy thật nhanh, đuổi kịp bà cụ rồi lễ phép hỏi:

– Dạ thưa cụ! Cái tay nải này có phải của cụ không ạ?

Bà lão cười hiền hậu:

– Khen cho con đã hiếu thảo lại thật thà. Ta chính là tiên thử con đấy thôi. Con thật đáng được giúp đỡ. Hãy đưa ta về chữa bệnh cho mẹ con.

(BAIVIET.COM)