Soạn bài – Tập đọc: Tre Việt Nam

Soạn bài Tập đọc: Tre Việt Nam trang 41 – 42 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập đọc: Tre Việt Nam, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Tre Việt Nam

Tre xanh
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu?
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành.
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm.
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm.
Thương nhau tre không ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người.
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng.
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con.
Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre.
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu.

Mai sau,
Mai sau,
Mai sau,
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh.

NGUYỄN DUY

Chú thích:

– Lũy thành: bờ cao, thường đắp bằng đất hoặc gạch đá để bảo vệ khu vực bên trong (lũy tre: hàng tre trồng rất dày làm thành rào bảo vệ).

Hướng dẫn soạn bài – Tập đọc: Tre Việt Nam

Nội dung chính: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp cây tre Việt Nam. Cây tre có nhiều tính chất giống như tính cách con người Việt Nam như kiên cường, thẳng thắn,… Tre đã gắn bó với người dân Việt Nam từ thuở dựng nước cho đến nay.

Giải câu 1 (Trang 42 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam?

a) Cần cù

b) Đoàn kết

c) Ngay thẳng

Trả lời:

a) Tre xanh / Xanh tự bao giờ ?/ Chuyện ngày xưa / đã có bờ tre xanh / (Tre đã có từ lâu đời – lâu lắm từ xa xưa không ai biết được. Chỉ biết rằng tre gắn bó với con người ngàn xưa).

Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu

Rễ siêng không ngại đất nghèo

Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.

b)

– Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau tre chẳng ở riêng

Lũy thành từ đó mà nên hỡi người

 

– Lưng trần phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc, tre nhường cho con

c) Đó là những hình ảnh:

– Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm.

– Chẳng may thân gãy cành rơi, tre vẫn truyền lại các gốc cho măng.

– Nòi tre không chịu mọc cong. Măng non mới móc đã mang dáng thẳng thân tròn của tre.

Giải câu 2 (Trang 42 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non? Vì sao?

Trả lời:

Những hình ảnh nói về cây tre và búp măng trong bài thơ đều rất thích. Bởi mỗi hình ảnh của tre hay búp măng đều chứa đựng những phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam. Đó là sự cần cù trong lao động, chịu thương chịu khó “yêu nhiều nắng nỏ trời xanh” Đó là tình thương yêu bao la giũa người với người “Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm”, “có manh áo cộc, tre nhường cho con”, “măng non là búp măng non”, “Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre”.

Nội dung: Qua việc mô tả những phẩm chất đáng quý của cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam. Tình thương yêu bao la và sự ngay thẳng chính trực từ cụ già cho đến trẻ thơ.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Tập đọc: Tre Việt Nam

Câu 1. Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam?

a) Cần cù

b) Đoàn kết

c) Ngay thẳng

Trả lời:

Những hình ảnh của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam:

a) Cần cù:

– Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu

Rễ siêng không ngại đất nghèo

Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.

b) Đoàn kết, tình thương yêu đồng loại:

– Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm tay níu, tre gần nhau thêm

Thương nhau, tre chẳng ở riêng

Lũy thành từ đó mà nên hỡi người

– Lưng trần phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc, tre nhường cho con.

c) Tính ngay thẳng:

– Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm.

 

– Chẳng may thân gãy cành rơi

Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng

Nòi tre đâu chịu mọc cong

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

Câu 2. Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non? Vì sao?

Trả lời:

Những hình ảnh nói về cây tre và búp măng trong bài thơ đều rất thích. Bởi mỗi hình ảnh của tre hay búp măng đều chứa đựng những phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam.

– Đó là sự cần cù trong lao động, chịu thương chịu khó:

“Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu”

– Đó là tình thương yêu bao la giũa người với người. Biết yêu thương, đùm bọc nhau:

“Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm”

– Hay cũng có thể là đức hi sinh, nhường nhịn. Mo tre bao quanh cây măng như chiếc áo mà cha mẹ che cho con:

“Lưng trần phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc, tre nhường cho con”

– Từ khi còn là măng non đã có dáng khỏe khoắn, tính cách ngay thẳng, bất khuất:

“Nòi tre đâu chịu mọc cong

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường”.

(BAIVIET.COM)