Soạn bài – Tập đọc: Phân xử tài tình

Soạn bài Tập đọc: Phân xử tài tình trang 46 – 47 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập đọc: Phân xử tài tình, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

PHÂN XỬ TÀI TÌNH

Xưa, có một vị quan án rất tài. Vụ án nào, ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng.

Một hôm, có hai người đàn bà đến công đường. Một người mếu máo:

– Bẩm quan, con mang vải đi chợ, bà này hỏi mua, rồi cướp tấm vải, bảo là của mình.

Người kia cũng rưng rưng nước mắt:

– Tấm vải là của con. Bà này lấy trộm.

Đòi người làm chứng nhưng không có, quan cho lính về nhà họ xem. Cả hai đều có khung cửi như nhau, cùng ra chợ bán hôm ấy. Ngẫm một lát, quan ôn tồn bảo:

– Hai người đều có lý nên ta xử thế này: Tấm vải xé đôi, mỗi người một nửa.

soan bai - tap doc: phan xu tai tinh - tieng viet lop 5 - tap 2

Thừa lệnh, lính đo vải xé ngay. Một người đàn bà bật khóc. Lập tức, quan bảo đưa cả tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại. Sau một hồi tra hỏi, kẻ kia phải cuối đầu nhận tội.

Lần khác, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa. Sư cụ đón tiếp kính cẩn, rồi nhờ tìm hộ số tiền của nhà chùa bị mất.

Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi , kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người một nắm thóc rồi bảo:

– Chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiên. Ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nẩy mầm. Như vậy, ngay gian sẽ rõ.

Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội.

Theo NGUYỄN ĐỔNG CHI

Chú thích và giải nghĩa:

Quan án: Chức quan thời xưa chuyên lo việc điều tra và xét xử.

Vãn cảnh: Đến ngắm cảnh đẹp.

Biện lễ: Lo liệu, sắm sửa lễ vật.

Sư vãi: Những người tu hành ở chùa nói chung.

Đàn: Nền đất đắp cao hoặc đài dựng cao để tế lễ.

Chạy đàn: Nghi lễ chạy quanh đàn cúng.

Hướng dẫn soạn bài – Tập đọc: Phân xử tài tình

Nội dung chính: Bài đọc là câu chuyện về một vị quan thông minh, xử án giỏi và rất công bằng. Ông tìm ra người phụ nữ định lừa đảo để lấy miếng vải, tìm ra chú tiểu ăn trộm tiền của chùa. Ông đã giữ gìn sự công bằng cho cuộc sống.

Giải câu 1 (Trang 47 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?

Trả lời:

Họ đến vì tấm vải. Người này tố người kia lấy vải của mình, không chịu nhường ai, đành nhờ quan phân xử.

Giải câu 2 (Trang 47 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải? Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp.

Trả lời:

– Quan đã dùng nhiều biện pháp khác nhau để tìm ra người lấy cắp :

+ Đòi người làm chứng nhưng không có.

+ Cho lính về nhà họ xem thì cả hai đều có khung cửi như nhau.

+ Cho xé tấm vải ra làm đôi, mỗi người một nửa. Một người bật khóc.

– Quan bảo đưa tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại.

– Sở dĩ quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp vì chỉ có người chủ thực sự của tấm vải, người vất vả làm ra nó mới tiếc khi tấm vải bị xé.

Giải câu 3 (Trang 47 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Kể lại cách quan xử án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa.

Trả lời:

Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư sãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo: Đức Phật linh thiêng sẽ làm cho thóc trong tay kẻ ăn cắp nảy mầm. Một lúc sau đã thấy một chú tiểu vừa chạy vừa nén nhìn thóc, quan bèn cho bắt chú tiểu vì chỉ có tật mới hay giật mình.

Giải câu 4 (Trang 47 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Vì sao quan án dùng cách trên ? Chọn ý trả lời đúng:

a) Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.

b) Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

c) Vì cần có thời gian để thu thập chứng cớ.

Trả lời:

Đáp án b) Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Tập đọc: Phân xử tài tình

Câu 1. Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?

Trả lời:

Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc mình bị mất cắp vải. Người nọ tố cáo người kia lấy trộm vải của mình và nhờ quan phân xử.

Câu 2. Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải? Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp.

Trả lời:

Để tìm ra người lấy cắp, quan án dùng nhiều cách khác nhau:

– Cho đòi người làm chứng nhưng không có ai làm chứng

– Cho lính về nhà họ xem nhưng cũng không tìm được chứng cứ gì.

Sai lính xé tấm vải làm hai cho mỗi người một mảnh. Thấy một trong hai bật khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người ấy rồi thét trói người kia.

Quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp vì quan hiểu người tự tay làm ra tấm vải vất vả, cực nhọc mới đau xót, bật khóc khi tấm vải bị xé. Còn người dửng dưng khi tấm vải bị xé không phải là người đã đổ mồ hôi công sức dệt nên tấm vải.

Câu 3. Kể lại cách quan xử án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa.

Trả lời:

Để tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa, quan án đã làm các việc như sau:

– Cho gọi hết sư sãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người một nắm thóc đã ngâm nước, bảo họ cầm nắm thóc đó vừa chạy đàn vừa niệm Phật.

– Tiến hành dùng đòn tấn công tâm lí: Đức Phật rất thiêng. Ai gian Phật sẽ làm cho thóc trong tay người đó nẩy mầm.

– Đứng quan sát những người chạy đàn, thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem thì lập tức cho bắt ngay vì chỉ có kẻ có tật mới hay giật mình.

Câu 4. Vì sao quan án dùng cách trên ? Chọn ý trả lời đúng:

a) Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.

b) Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

c) Vì cần có thời gian để thu thập chứng cớ.

Trả lời:

Quan án dùng cách trên vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt (phương án b)

BAIVIET.COM