Soạn bài – Tập đọc: Nhà bố ở

Soạn bài Tập đọc: Nhà bố ở trang 125 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài Tập đọc: Nhà bố ở, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài Tập đọc: Nhà bố ở.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Tập đọc: Nhà bố ở.

Câu 1 (trang 125 SGK tiếng việt lớp 3)

Quê Páo ở đâu ?

Trả lời:

Quê Páo ở miền núi.

Các câu sau đây cho biết điều đó :

Ngọn núi ở lại cùng máy

Tiếng suối nhòa dần sau cây”

Câu 2 (trang 125 SGK tiếng việt lớp 3)

Páo đi thăm bố ở đâu ?

Trả lời:

Páo đi thăm bố ở thành phố.

Câu 3 (trang 125 SGK tiếng việt lớp 3)

Những điều gì khiến Páo thấy lạ ?

Trả lời:

Những điều ở thành phố khiến Páo thấy lạ là : đường rộng, sông sâu (hơn suối ở quê nhà), người và xe đi như gió thổi, ngước lên mới thấy mái nhà vì nhà cao như núi, nhà có mấy trăm cửa sổ, đường lên các tầng lầu quanh co.

Câu 4 (trang 125 SGK tiếng việt lớp 3)

Những gì Páo thấy giống quê mình ?

Trả lời:

Những nét sau đây Páo cho thấy thành phố giống quê mình:

– Nhá cao sừng sững như núi.

– Đường lên đi vào trong ruột Quanh co như Páo leo đèo.

– Bố ở tầng năm chót vót.

– Gió như đỉnh núi bản ta.

(BAIVIET.COM)