Soạn bài – Tập đọc: Người lính dũng cảm

Soạn bài tập đọc: Người lính dũng cảm trang 39 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài tập đọc Người lính dũng cảm, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập đọc Người lính dũng cảm.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài tập đọc Người lính dũng cảm:

Câu hỏi 1: (Trang 39 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì? Ở đâu?

Trả lời:

Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò bắn máy bay địch trong vườn trường.

Câu hỏi 2: (Trang 39 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?

Trả lời:

Chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào vì chú sợ làm đổ hàng rào của vườn trường.

Câu hỏi 3: (Trang 39 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Việc leo rào của các bạn khác đã gây hậu quả gì?

Trả lời:

Việc leo rào của các bạn khác đã làm hàng rào bị đổ.

Câu hỏi 4: (Trang 39 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp?

Trả lời:

Thầy giáo chờ đợi học sinh trong lớp sự tự giác và can đảm nhận lỗi.

Câu hỏi 5: (Trang 39 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Ai là “người lính dũng cảm” trong truvện này?

Trả lời:

Chính chú bé chui rào là “Người lính dũng cảm” trong truyện này, chú đã kiên quyết sửa lỗi tức là đi ra sửa lại hàng rào và luống hoa.

Nội dung chính:

Khi mắc lỗi phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Người dám nhận lỗi đề sửa lỗi là người dũng cảm.

(BAIVIET.COM)