Soạn bài – Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Soạn bài tập đọc: Người con của Tây Nguyên trang 103, 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài tập đọc: Người con của Tây Nguyên, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập đọc: Người con của Tây Nguyên.

Người con của Tây Nguyên

1. Tháng ba, có giấy trên tỉnh kêu anh Núp đi dự Đại hội thi đua. Núp nói với anh Thế:

– Nên để bok Pa đi. Bok kể được nhiều việc hơn tôi.

Anh Thế cười:

– Không, tỉnh kêu anh đi đấy. Đi để mà học.

2. Núp đi đại hội về giữa lúc Pháp càn quét lớn. Ban ngày, anh chỉ huy đánh giặc, ban đêm kể chuyện Đại hội cho cả làng nghe. Lũ làng ngồi vây quanh anh. Ông sao Rua mọc lên giữa lòng suối như một chùm hạt ngọc. Tay Núp cầm quai súng chặt hơn. Anh nói với lũ làng: Đất nước mình bây giờ mạnh hung rồi. Người Kinh, người Thượng, con trai, con gái, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm. Ở Đại hội, Núp cũng lên kể chuyện làng Kông Hoa. Nghe xong, nhiều người chạy lên, đặt Núp lên vai, công kênh đi khắp nhà, mừng không biết bao nhiêu. Cán bộ nói:

– Pháp đánh một trăm năm cũng không thắng nổi đồng chí Núp và làng Kông Hoa đâu!

Lũ làng nghe tới đó vui quá, đứng hết dậy:

– Đúng đấy! Đúng đấy!

3. Núp mở những thứ Đại hội tặng cho mọi người coi: một cái ảnh Bok Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bok Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho Núp.

Lũ làng đi rửa tay thật sạch rồi cầm lên từng thứ, coi đi, coi lại, coi đến mãi nữa đêm.

Theo: NGUYÊN NGỌC

Chú thích:

– Núp: Anh hùng Quân đội Đinh Núp, người Ba-na, rất nổi tiếng trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

– Bok: bác (từ xưng hô của một số dân tộc Tây Nguyên).

– Càn quyét: đưa quân đến bao vây, bắt bớ,…

– Lũ làng: dân làng (cách nói của đồng bào Tây Nguyên).

– Sao Rua (Tua Rua): tên một cụm sao nhỏ.

– Mạnh hung: rất mạnh.

– Người Thượng: người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Giải câu hỏi 1 (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Anh Núp được tỉnh cử đi đâu?

Trả lời:

Anh Núp được tỉnh cử đi dự Đại hội thi đua toàn quốc.

Giải câu hỏi 2 (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng nghe những gì?

Trả lời:

Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết về tình hình kháng chiến của toàn đất nước ta. Bây giờ đã mạnh lắm rồi, các dân tộc Kinh, Thượng cùng đoàn kết giết giặc. Núp còn kể chuyện làng Kông Hoa đánh Pháp và được Đại hội hoan nghênh nhiệt liệt.

Giải câu hỏi 3 (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục dân làng Kông Hoa?

Trả lời:

Chi tiết nhiều người trong Đại hội chạy lên vui mừng đặt Núp lên vai, công kênh đi khắp nhà chứng tỏ Đại hội rất khâm phục thành tích của anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa.

Giải câu hỏi 4 (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những gì? Khi xem các vật đó, thái độ của dân làng ra sao?

Trả lời:

Đại hội tặng dân làng Kông Hoa một tấm ảnh Bác Hồ, một bộ quần áo bằng lụa của Bác Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho riêng anh Núp.

Dân làng tỏ ra rất vui mừng và rất trân trọng các tặng vật đó nên họ đã phải rửa tay thật sạch rồi mới dám cầm lên coi và họ coi mãi cho tới nửa đêm.

Nội dung chính: Ca ngợi anh Núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều thành tích trong kháng chiến chống Pháp.

(BAIVIET.COM)