Soạn bài – Tập đọc: Ngắm trăng

Soạn bài Tập đọc: Ngắm trăng trang 137 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập đọc: Ngắm trăng, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

NGẮM TRĂNG

Trong tù không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ.
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

HỒ CHÍ MINH
(Nam Trân dịch)

Chú thích và giải nghĩa:

– Tháng 8 – 1942: trên đường sang Trung Quốc, Bác Hồ bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt và giam giữ hơn một năm trời. Bài thơ trên được Bác sáng tác trong tù.

– Hững hờ: không để ý đến.

Hướng dẫn soạn bài – Tập đọc: Ngắm trăng

Nội dung chính: Ngắm trăng là bài thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh làm khi ở trong tù. Tuy trong hoàn cảnh khó khăn, tù đày, Bác vẫn ngắm trăng và hòa mình với thiên nhiên, không để tinh thần bị giam cầm.

Giải câu 1 (Trang 137 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Bác Hồ ngắm trăng qua cửa sổ ở nhà giam (nhà tù của bọn Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc)

Giải câu 2 (Trang 137 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Hình ảnh nào cho thấy tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng?

Trả lời:

Đó là hình ảnh: Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Giải câu 3 (Trang 137 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ?

Trả lời:

Em học được ở Bác Hồ lòng lạc quan yêu đời, yêu thiên nhiên ngay cả trong hoàn cảnh bị tù đày.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Tập đọc: Ngắm trăng

Câu 1. Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh Bác đang bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ tại một nhà lao ở Trung Quốc.

Câu 2. Hình ảnh nào cho thấy tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng?

Trả lời:

Hình ảnh: Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ cho ta thấy tình cảm gắn bó giữa Bác và trăng.

Câu 3. Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ?

Trả lời:

Bài thơ nói lên tình cảm yêu thiên nhiên tha thiết của Bác Hồ. Bài thơ cũng nói lên nghị lực gang thép của Người: ở trong tù cực kì gian khổ thiếu thốn, Người vẫn quên đi cảnh xích xiềng, vẫn ung dung thư thái ngắm trăng, thường thức vẻ đẹp của trăng như một nhà thơ.

(BAIVIET.COM)