Soạn bài – Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Soạn bài tập đọc: Mè hoa lượn sóng trang 116, 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài tập đọc: Mè hoa lượn sóng, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập đọc: Mè hoa lượn sóng.

Mè hoa lượn sóng

Mè hỏa mè hoa
Ùa ra giỡn nước
Chị bơi đi trước
Em lượn theo sau
Ruộng rộng, ao sâu
Đìa con đìa cạn
Gọi chúng gọi bạn
Đắp đập be bờ
Quăng đó quăng lờ
Cắm cờ lá chuối
Cá mè ăn nổi
Cá chép ăn chìm
Con tép lim dim
Trong chùm rễ cỏ
Con cua áo đỏ
Cắt cỏ trên bờ
Con cá múa cờ
Đẹp ơi là đẹp !

THẠCH QUÝ

Chú thích và giải nghĩa:

Mè hoa: cá nước ngọt trông giống cá mè, nhưng đầu to hơn, hai bên mình có nhiều chấm đen.
Đìa: ao nhỏ ở cánh đồng.
Đó, lờ: đồ đan thường bằng tre nứa, dùng để đón bắt tôm cá.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Giải câu hỏi 1 (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Mè hoa sống ở đâu?

Trả lời:

Mè hoa sống ở trong ruộng rộng, dưới ao sâu, trong đìa con, đìa cạn.

Giải câu hỏi 2 (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Tìm những từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước ?

Trả lời:

Các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước :

Ùa ra giỡn nước
Chị bơi đi trước
Em lượn theo sau

Giải câu hỏi 3 (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Xung quanh mè hoa còn những loài vật nào? Những câu thơ nào nói lên đặc điểm riêng của mỗi loài vật ?

Trả lời:

Xung quanh mè hoa còn có cá chép, tôm tép, cua, cá cờ. Các câu thơ sau nói lên đặc điểm của mỗi loài:

Cá mè ăn nổi
Cá chép ăn chìm
Con tép lim dim
Trong chùm rễ cỏ
Con cua áo đỏ
Cắt cỏ trên bờ
Con cá múa cờ

Giải câu hỏi 4 (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Hãy chỉ ra hình ảnh nhân hóa mà em thích ?

Trả lời:

Em thích các hình ảnh nhân hóa sau:

– Gọi chúng gọi bạn Đắp đập be bờ Quăng đó, quăng lờ Cắm cờ lá chuối
– Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ
– Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ
– Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp

Giải câu hỏi 5 (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Học thuộc lòng bài thơ: Mè hoa lượn sóng.

Trả lời:

Các em học thuộc lòng bài thơ bằng cách học của bản thân.

(BAIVIET.COM)