Soạn bài – Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê

Soạn bài Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê trang 56 – 57 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ
(Trích)

Về cách xử phạt

Chuyện nhỏ thì xử nhẹ, chuyện lớn thì xử nặng; chuyện giữa những người bà con, anh em cũng xử như vậy.

Nếu là chuyện nhỏ thì phạt tiền một song, chuyện lớn thì phạt tiền một co. Nếu là chuyện quá sức con người, gánh không nổi, vác không kham thì người phạm tội phải chịu chết.

Về tang chứng và nhân chứng

Phải nhìn tận mặt, phải bắt tận tay kẻ phạm tội; phải lấy được, giữ được gùi, khăn, áo, dao, … của kẻ phạm tội. Phải khoanh một vòng tròn dưới đất, khắc một dấu trên cột nhà; nếu ở trong rừng phải bẻ nhánh cây, khắc dấu vào cây rừng để làm dấu nơi xảy ra sự việc.

Phải có bốn năm người hoặc vài ba người có mặt khi việc xảy ra. Mọi người tai đều đã nghe, mắt đều đã thấy. Có như vậy, các tang chứng mới chắc chắn.

Về các tội

– Tội không hỏi mẹ cha

Có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ; bán cái này, mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai; phải đưa ra xét xử.

– Tội ăn cắp

Kẻ thò tay ra để đánh cắp của người khác là kẻ có tội. Kẻ đó phải trả lại đủ giá ; ngoài ra phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp.

– Tội giúp kẻ có tội

Kẻ đi cùng đi, bước cùng bước, nói cùng nói với kẻ có tội cũng là có tội.

– Tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình

Kẻ mà địch không đi được thì cõng, địch không ăn được thì mớm, địch không biết thì nói cho biết, làm hàng trăm dân làng bị địch bắt, hàng nghìn dân làng bị địch giết là kẻ có tội lớn. Phải xử kẻ đó bằng dao sắc, gươm lớn và bỏ xác hắn cho diều tha quạ mổ.

Theo NGÔ ĐỨC THỊNH – CHU THÁI SƠN

Chú thích và giải nghĩa:

Luật tục: Những quy định, phép tắc phải tuân theo trong buôn làng, bộ tộc, …

Ê-đê: Tên một dân tộc thiểu số sống ở vùng Tây Nguyên.

Song, co: Các đơn vị tiền cổ của người Ê-đê; hai song bằng một co.

Tang chứng: Sự vật, sự việc chứng tỏ hành động phạm tội.

Nhân chứng: Người làm chứng.

Trả lại đủ giá: Trả lại đủ số lượng và giá trị.

Hướng dẫn soạn bài – Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê

Nội dung chính: Bài đọc nói về luật lệ, tập tục cổ xưa của người Ê-đê. Các luật lệ rất công bằng, nghiêm khắc, xử phạt và răn đe nghiêm minh, quy định về các tội, các hình thức xử phạt, quy định về tang chứng vật chứng.

Giải câu 1 (Trang 57 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Người xưa đặt ra luật tục để làm gì?

Trả lời:

Người xưa đặt xa luật tục để mọi người tuân theo mà sống cho đúng; nhằm giữ gìn và bảo vệ cuộc sống thanh bình cho cộng đồng.

Giải câu 2 (Trang 57 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Kể những việc mà người Ê-đê xem là có tội.

Trả lời:

Những việc mà người Ê- đê xem là có tội: Tội không hỏi cha mẹ, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đường cho giặc.

Giải câu 3 (Trang 57 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng.

Trả lời:

Những chi tiết trong bài thơ cho thấy đồng bào Ê- đê quy định xử phạt rất công bằng:

– Chuyện nhỏ thì xử nhỏ, phạt tiền một song.

– Chuyện lớn thì xử nặng, phạt tiền một co.

– Chuyện quá sức con người, gánh không nổi, vác không kham thì xử tội chết.

– Chuyện nội bộ trong gia đình, dòng tộc cũng xử như vậy.

– Tang chứng phải đầy đủ, chắc chắn, có nhiều người chứng kiến sự việc.

Giải câu 4 (Trang 57 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết.

Trả lời:

Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Lao động, luật Báo chí, luật Bảo vệ môi trường, luật Giáo dục, luật Hôn nhân và gia đình.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê

Câu 1. Người xưa đặt ra luật tục để làm gì?

Trả lời:

Người xưa đặt ra luật tục nhằm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng.

Câu 2. Kể những việc mà người Ê-đê xem là có tội.

Trả lời:

Những việc mà người Ê-đê xem là có tội là: tội không hỏi cha mẹ, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình.

Câu 3. Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng.

Trả lời:

Những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng là:

– Tội nhỏ thì xử nhẹ (phạt tiền một song), chuyện lớn thì xử nặng (phạt tiền một co). Người phạm tội là người bà con, anh em cũng xử vậy.

– Tang chứng phải chắc chắn (phải nhìn tận mặt, bắt tận tay, lấy và giữ được gùi, khăn, áo, dao… của kẻ phạm tội; đánh dấu nơi xảy ra sự việc) mới được kết tội; phải có vài ba người làm chứng, tai nghe mắt thấy thì đối chứng mới có giá trị.

Câu 4. Hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết.

Trả lời:

Một số luật của nước ta mà em biết là: Luật giáo dục, luật phổ cập tiểu học, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, luật bảo vệ môi trường, luật giao thông đường bộ…

(BAIVIET.COM)