Soạn bài – Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Soạn bài Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trang 145 – 146 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

(Trích)

Điều 15

1. Trẻ em có quyền chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

2. Trẻ em dước sàu tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

Điều 16

1. Trẻ em có quyền được học tập

2. Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí.

Điều 17

Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi.

Điều 21

Trẻ em có bổn phận sau đây:

1. Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ; đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình.

2. Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường.

3. Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình.

4. Sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng pháp luật; tuân theo nội quy của nhà trường; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

5. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

Chú thích và giải nghĩa:

– Quyền: những điều được hưởng, được làm, được yêu cầu theo quy ước chung trong cuộng đồng và theo quy định của pháp luật

– Chăm sóc sức khỏe ban đầu: hoạt động bảo vệ sức khỏe nhân dân ở tuyến y tế cơ sở (hướng dẫn ăn ở sạch, tiêm chủng, chữa bệnh thông thường…)

– Công lập: do Nhà nước lập ra và cấp tiền hoạt động

– Bản sắc: đặc điểm riêng làm cho một sự vật phân biệt với sự vật khác

Hướng dẫn soạn bài – Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Nội dung chính: Nội dung của điều 15, 16, 17 và 21 trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, cho biết về quyền được bảo vệ, chăm sóc của trẻ em, quyền được đi học, quyền vui chơi giải trí. Và trẻ em cũng có những bổn phận phải hoàn thành.

Giải câu 1 (Trang 146 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Những điều luật nào trong bài nêu nên quyền của trẻ em Việt Nam?

Trả lời:

Những điều luật trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam: Điều 15, 16, 17.

Giải câu 2 (Trang 146 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên?

Trả lời:

Điều 15: Quyền được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Điểu 16: Quyền được học tập của trẻ em.

Điều 17: Quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em.

Giải câu 3 (Trang 146 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Nêu những bổn phận của trẻ em được quy định trong luật.

Trả lời:

Những bổn phận của trẻ em được quy định trong điều 21:

– Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ; đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình.

– Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường.

Giải câu 4 (Trang 146 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Em đã thực hiện được những bổn phận gì, còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng để thực hiện?

Trả lời:

– Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ; đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình

– Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trương.

– Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

(BAIVIET.COM)