Soạn bài – Tập đọc: Đơn xin vào đội

Soạn bài tập đọc: Đơn xin vào đội trang 10 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài Tập đọc: Đơn xin vào đội, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập Tập đọc: Đơn xin vào đội

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi : – Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng
– Ban chỉ huy Liên đội
Em tên là Lưu Tường Vân
Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1995
Học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kim Đồng.
Sau khi được học Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.
Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa :
– Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
– Tuân theo Điều lệ Đội.
– Giữ gìn danh dự Đội.
Người làm đơn
Vân
LƯU TƯỜNG VÂN
– Điều lệ : những quy định về hoạt động của một tổ chức.
– Danh dự : giá trị tốt đẹp của một người hay một tập thể.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Tập đọc: Đơn xin vào đội

Câu hỏi 1 (Trang 10 SKG tiếng việt lớp 3 tập 1)

Đơn này của ai gửi cho ai ? Nhờ đâu em biết điều đó ?

Trả lời:

Đơn này của bạn Lưu Tường Vân gửi cho Ban phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội.

Em biết điều đó vì bạn Vân đã đề rõ tên mình trong đơn và còn kí tên ở cuối đơn. Bạn cũng ghi rõ ở phần đầu lá đơn là kính gửi :

– Ban phụ trách Đội

– Ban chỉ huy liên đội

Câu hỏi 2 (Trang 10 SKG tiếng việt lớp 3 tập 1)

Bạn Tường Vân viết đơn làm gì? Các câu nào cho biết điều đó.

Trả lời:

Bạn Tường Vân viết đơn để xin vào Đội.

Các câu : “ĐƠN XIN VÀO ĐỘI, Em làm đơn này xin được vào Đội” đã nói lên điều đó.

Câu hỏi 3 (Trang 10 SKG tiếng việt lớp 3 tập 1)

Nêu nhận xét về cách trình bày đơn :

a) Phần đầu đơn ghi những gì ?

b) Phần cuối đơn ghi những gì ?

Trả lời:

a) Phần đầu đơn ghi những gì ?

Phần đầu đơn gồm 6 dòng đều ghi rõ :

– Tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở góc trái.

– Địa điểm và ngày tháng năm viết đơn ở góc phải.

– Tên đơn ở chính giữa.

– Địa chỉ gửi đơn đến.

b) Phần cuối đơn ghi những gì ?

Phần cuối đơn gồm ba dòng cuối ghi rõ :

Người làm đơn – Chữ kí – Tên của người làm đơn Nội dung: Nắm được cấu trúc của một lá đơn và cách viết đơn.

(BAIVIET.COM)