Soạn bài – Tập đọc: Có chí thì nên

Soạn bài Tập đọc: Có chí thì nên trang 108 -109 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập đọc: Có chí thì nên, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Có Chí Thì Nên

1. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

2. Ai ơi đã quyết thì hành,

Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

3. Thua keo này, bày keo khác.

4. Người có chí thì nên,

Nhà có nền thì vững.

5. Hãy lo bền chí câu cua,

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai.

6. Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

7. Thất bại là mẹ thành công.

soan bai tap doc co chi thi nen sgk tieng viet lop 4 tap 1

Hướng dẫn soạn bài – Tập đọc: Có chí thì nên

Giải câu 1 (Trang 109 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Dựa vào nội dung các tục ngữ trên, hãy xếp chúng vào ba nhóm sau :

a) Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công.

b) Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn.

c) Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn.

Trả lời:

Xếp thành ba nhóm:

a) Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công:

– Có công mài sắt, có ngày nên kim.

– Người có chí thì nên.

– Nhà có nền thì vững.

b) Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn:

– Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!

– Hãy lo bền chí câu cua.

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!

c) Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn:

– Thua keo này bày keo khác

– Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

– Thất bại là mẹ thành công.

Giải câu 2 (Trang 109 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu ? Chọn ý em cho là đúng nhất để trả lời:

a) Ngắn gọn, có vần điệu.

b) Có hình ảnh so sánh.

c) Ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh.

Trả lời:

Chọn c: Ngắn gọn có vần điệu hình ảnh

Giải câu 3 (Trang 109 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Theo em, học sinh phải rèn luyện ý chí gì ? Lấy ví dụ về những biểu hiện của một học sinh không có ý chí.

Trả lời:

Theo em học sinh phải rèn luyện ý chí vượt khó, kiên trì, siêng năng.

+ Ví dụ một học sinh không có ý chí.

– Viết chữ như gà bới không chịu khó luyện tập.

– Gặp bài toán khó, không chịu suy nghĩ nhờ anh ( chị, bố, mẹ) làm giúp.

– Bị điểm kém sinh ra chán nản v.v

(BAIVIET.COM)