Soạn bài – Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Soạn bài Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất Trang 168 – 169 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Ca dao về lao động sản xuất

Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần!

Ơn trời mưa nắng phải thì
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Công lênh chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng
Ai ơi! chớ bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.

Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng

Nội dung chính

Những bài ca dao về nội khổ cực của người dân lao động, dạy cách trồng cấy. Dù trồng cấy phụ thuộc vào thiên nhiên, vất vả lao động nhưng con người vẫn luôn vui vẻ, tận hưởng thành quả.

Hướng dẫn soạn bài – Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Giải câu 1 (Trang 169 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất.

Trả lời:

Những hình ảnh nói lên:

– Nỗi vất vả: cày đồng buổi ban trưa, mồ hôi như mưa; mỗi một hạt gạo làm ra “dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”.

– Sự lo lắng: trông nhiều bề; trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trông trời yên, biển lặng.

Giải câu 2 (Trang 169 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?

Trả lời:

Công lênh chẳng quản bao lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng,

Giải câu 3 (Trang 169 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Tìm những câu ứng với mỗi nội dung dưới đây:

a) Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày

b) Thể hiện quyết tâm lao động, sản xuất

c) Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo

Trả lời:

Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

Trông cho chân cứng đá mềm,

Trời yên, bể lặng mới yên tấm lòng.

Ai ơi, bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!

Giải câu 4 (Trang 169 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Học thuộc lòng các bài ca dao trên.

Trả lời:

Học sinh tự học

(BAIVIET.COM)