Soạn bài – Tập đọc: Anh Đom Đóm

Soạn bài tập đọc: Anh Đom Đóm trang 143, 144 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài Tập đọc: Anh Đom Đóm, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập Soạn bài tập đọc: Anh Đom Đóm.

Anh Đom Đóm

(Trích)

Mặt trời gác núi
Bóng tối lan dần,
Anh Đóm chuyên cần
Lên đèn đi gác.

Theo làn gió mát
Đóm đi rất êm,
Đi suốt một đêm
Lo cho người ngủ.

Tiếng chị Cò Bợ:
“Ru hỡi! Ru hời!
Hỡi bé tôi ơi,
Ngủ cho ngon giấc”.

Ngoài sông thím Vạc
Lặng lẽ mò tôm
Bên cạnh sao Hôm
Long lanh đáy nước.

Từng bước, từng bước
Vung ngọn đèn lồng
Anh Đóm quay vòng
Như sao bừng nở.

Gà đâu rộn rịp
Gáy sáng đằng đông,
Tắt ngọn đèn lồng
Đóm lui về nghỉ.

VÕ QUẢNG

Chú thích:

– Đom đóm: một loài bọ cánh cứng, bụng phát ánh sáng lập lòe, hoạt động về đêm.

– Chuyên cần: chăm chỉ một cách thường xuyên, đều đặn.

– Cò bợ: loài cò có cổ và ngực màu nâu sẫm, thường có dáng ủ rũ.

– Vạc: loài chim gần giống cò, tiếng kêu rất to, thường đi ăn đêm.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Tập đọc: Anh Đom Đóm

Giải câu hỏi 1 (Trang 144 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Anh Đóm lên đèn đi đâu?

Trả lời:

Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ.

Giải câu hỏi 2 (Trang 144 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm?

Trả lời:

Anh Đóm thấy cảnh chị Cò Bợ ru con, cảnh thím Vạc lặng lẽ mò tôm ở ngoài sông.

Câu 3.

Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ?

Trả lời:

Sau đây là hình ảnh đẹp của anh Đóm:

Vung ngọn đèn lồng

Anh Đóm quay vòng

Như sao bừng nở

(BAIVIET.COM)