Soạn bài – Ôn tập học kì I – Tiết 2

Soạn bài Ôn tập học kì I – Tiết 2 trang 174 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Ôn tập học kì I – Tiết 2, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Ôn tập học kì I – Tiết 2

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

Giải câu 2 (Trang 174 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Đặt câu hỏi với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc:

a) Nguyễn Hiền

b) Lê-ô-nác đa Vin-xi

c) Xi-ôn-cốp-xki

d) Cao Bá Quát

e) Bạch Thái Bưởi

M: Nguyễn Hiền rất có chí

Trả lời:

a) Nhờ thông mĩnh, hiếu học và có ý chí vượt khó Nguyễn Hiền đã đỗ Trạng nghuyên khi mới 13 tuổi.

b) Lê-ô-nác-đô đa- Vin-xi nhờ thiên tài và khổ công rèn luyện mà đã trở thành họa sĩ lừng danh thế giới.

c) Xi-ôn-cốp-xki đã tìm được đường lên các vì sao nhờ vào tài năng và nghị lực phi thường.

d) Nhờ dày công khổ luyện từ một người bạn viết chữ xấu, Cao Bá Quát đã nối danh là người văn hay chữ tốt.

e) Bạch Thái Bưởi là anh hùng kinh tế nhờ vào tài năng và ý chí vươn lên, thắng không kiêu, bại không nản.

Giải câu 3 (Trang 174 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Em chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn:

a) Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao hơn.

b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn.

c) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác ?

Trả lời:

a) Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao hơn: Có chí thì nên, Người có chí thì nên, Nhà có nền thì vững; Có công mài sắt, có ngày nên kim.

b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn. Lửa thử vàng, gian nan thử sức/Thất bại là mẹ thành công/Thua keo này bày keo khác.

c) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác? Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đan thì lận tròn vành mới thôi/ Hãy lo bền chí câu cua. Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Ôn tập học kì I – Tiết 2

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

Câu 2. Đặt câu hỏi với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc:

a) Nguyễn Hiền

b) Lê-ô-nác đa Vin-xi

c) Xi-ôn-cốp-xki

d) Cao Bá Quát

e) Bạch Thái Bưởi

M: Nguyễn Hiền rất có chí

Trả lời:

a) Nguyễn Hiền

– Từ thuở bé, Nguyễn Hiền đã nổi tiếng thông minh và có trí nhớ lạ thường.

– Nhờ thông minh, ham học và có chí, Nguyễn Hiền đã trở thành Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất nước ta.

b) Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi

– Lê-ô-nác-đo đa Vin-xi đã trở thành danh họa kiệt xuất nhờ công khổ luyện.

c) Xi-ôn-cốp-xki

– Xi-ôn-côp-xki là người giỏi, kiên trì và nghị lực hiếm thấy.

d) Cao Bá Quát

– Nhờ kiên trì và quyết tâm cao độ, Cao Bá Quát đã rèn luyện nét chữ của mình từ rất xấu trở nên rất đẹp.

e) Bạch Thái Bưởi

– Bạch Thái Bưởi là một người có chí lớn, trải qua bao lần thất bại vẫn không nản lòng.

Câu 3. Em chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn:

a) Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao hơn.

b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn.

c) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác ?

Trả lời:

a) Bạn có quyết tâm học tập, rèn luyện cao

– Có chí thì nên

– Có công mài sắt, có ngày nên kim

– Người có chí thì nên

– Nhà có nền thì vững

b) Bạn em nản lòng khi gặp khó khăn

– Thất bại làm mẹ thành công

– Thua keo này, bày keo khác

– Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

– Lửa thử vàng, gian nan thử sức

c) Bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác

– Hãy lo bền chỉ câu cua

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai

– Ai ơi đã quyết thì hành

Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

(BAIVIET.COM)