Soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28

Soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28 trang 98 – 100 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28

Giải câu 1 (Trang 99 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trong câu chuyện trên, có những nhân vật nào nói với nhau?

a) Chim sâu và bông hoa

b) Chim sâu và chiếc lá

c)  Chim sâu, bông hoa và chiếc lá

Trả lời:

Đáp án đúng: c) Chim sâu, bông hoa và chiếc lá

Giải câu 2 (Trang 99 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Vì sao bông hoa biết ơn chiếc lá?

a) Vì lá suốt đời chỉ là một chiếc lá bình thường.

b) Vì lá đem lại sự sống cho cây.

c)  Vì lá có lúc biến thành mặt trời.

Trả lời:

Đáp án đúng: b) Vì lá đem lại sự sống cho cây.

Giải câu 3 (Trang 99 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

a) Hãy biết quý trọng những người bình thường.

b) Vật bình thường mới đáng quý.

c) Lá đóng vai trò rất quan trọng đối với cây.

Trả lời:

Đáp án đúng: a) Hãy biết quý trọng những người bình thường.

Giải câu 4 (Trang 99 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trong câu Chim sâu hỏi chiếc lá, sự vật nào được nhân hóa?

a) Chỉ có chiếc lá được nhân hóa.

b) Chỉ có chim sâu được nhân hóa.

c) Cả chim sâu và chiếc lá đều được nhân hóa.

Trả lời:

Đáp án đúng: c) Cả chim sâu và chiếc lá đều được nhân hóa.

Giải câu 5 (Trang 100 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Có thể thay từ nhỏ nhoi trong câu Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường bằng từ nào dưới đây?

a) nhỏ nhắn

b) nhỏ xinh

c) nhỏ bé

Trả lời:

Đáp án đúng: c) nhỏ bé

Giải câu 6 (Trang 100 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trong câu chuyện trên có những loại câu nào em đã học?

a) Chỉ có câu hỏi, câu kể.

b) Chỉ có câu kể, câu khiến.

c)  Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến.

Trả lời:

Đáp án đúng: c)  Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến.

Giải câu 7 (Trang 100 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trong câu chuyện trên có những kiểu câu kể nào?

a) Chỉ có kiểu câu Ai làm gì?

b) Có hai kiểu câu Ai làm gì?, Ai thế nào?

c) Có cả ba kiểu câu Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì?

Trả lời:

Đáp án đúng: c) Có cả ba kiểu câu Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì?

Giải câu 8 (Trang 100 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Chủ ngữ trong câu Cuộc đời tôi rất bình thường là:

a) Tôi

b) Cuộc đời tôi

c) Rất bình thường

Trả lời:

Đáp án đúng: b) Cuộc đời tôi

(BAIVIET.COM)