Soạn bài – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6

Soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6 trang 99 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6

1. Đọc đoạn văn sau

Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

Theo NGUYỄN THẾ HỘI

Giải câu 2 – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6 (Trang 99 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm một tiếng)

a. Tiếng chỉ có vần và thanh

b. Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh

Trả Lời:

soan bai on tap giua hoc ki i tiet 6 sgk tieng viet lop 4 tap 1 hinh anh 1

Giải câu 3 – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6 (Trang 99 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm trong đoạn văn trên

– 3 từ đơn

– 3 từ láy

– 3 từ ghép

Trả Lời:

soan bai on tap giua ki i tiet 6 sgk tieng viet lop 4 tap 1 hinh anh 2

Giải câu 4 – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6 (Trang 99 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm trong đoạn văn trên

– 3 danh từ

– 3 động từ

Trả Lời:

– 3 danh từ: tầm, cánh, chú chuồn chuồn, tre, gió, bờ, ao, khóm, khoai nước, cảnh, đất nước, cánh, đồng, đàn, trâu, cỏ, dòng, sông, đoàn, thuyền, tầng, đàn, cò, trời.

– 3 động từ: rì rào, rung rinh, hiện ra, gặm, ngược xuôi, bay.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6

Câu 1. Đọc đoạn văn sau

Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

Theo NGUYỄN THẾ HỘI

Câu 2. Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm một tiếng)

a. Tiếng chỉ có vần và thanh

b. Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh

Trả Lời:

Trả lời:

a. Tiếng chỉ có vần và thanh : tiếng ao gồm vần ao và thanh ngang

b. Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh gồm những tiếng còn lại trong đoạn văn: dưới, tầm, cánh, chú, chuồn, bây giờ, là, lũy, tre, xanh, rì, rào,…

Câu 3. Tìm trong đoạn văn trên

– 3 từ đơn

– 3 từ láy

– 3 từ ghép

Trả Lời:

– Từ đơn: dưới, tầm, cánh, chú, chuồn, bây giờ, là, lũy, tre, xanh, trong bờ, ao, những, gió, rồi, cảnh, còn, tầng

– Từ láy: rì rào, rung rinh, thung thăng

– Từ ghép: bây giờ, khoai nước, tuyệt đẹp, hiện ra, ngược xuôi, xanh trong, cao vút, chuồn chuồn

Câu 4. Tìm trong đoạn văn trên

– 3 danh từ

– 3 động từ

Trả Lời:

– Danh từ: tầm, cánh, chú, chuồn chuồn, lũy tre, gió, bờ ao, khóm, khoai nước, cảnh, đất nước, cánh đồng, đàn trâu, cỏ, dòng sông, đoàn thuyền, đàn cò, trời

-Động từ: gặm, bay, hiện ra,…

(BAIVIET.COM)