Soạn bài – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 6

Soạn bài Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 6  trang 97 – 98 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 6 , sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 6

Giải câu 1 (Trang 97 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Thay những từ in đậm trong đoạn văn dưới đây bằng các từ đồng nghĩa cho chính xác hơn:

Hoàng bê chén nước bảo ông uống. Ông vò đầu Hoàng và bảo: “Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa?” Hoàng nói với ông: “Cháu vừa thực hành xong bài tập rồi ông ạ!”

Trả lời:

Hoàng bưng chén nước bảo ông uống. Ông xoa đầu Hoàng và bảo: “Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa?” Hoàng nói với ông: “Cháu vừa làm xong bài tập rồi ông ạ!”

Giải câu 2 (Trang 97 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống:

a. Một miếng khi đói bằng một gói khi…

b. Đoàn kết là sống, chia rẽ là….

c. Thắng không kiêu, …. không nản

d. Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm … rồi lại bay

e. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Xấu người …. nết còn hơn đẹp người.

Trả lời

a) Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

b) Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.

c) Thắng không kiêu, bại không nản.

d) Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như ong bướm đậu rồi lại bay.

e) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

Giải câu 3 (Trang 98 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Đặt câu để phân biệt hai từ đồng âm: giá (giá tiền) – giá (giá để đồ vật)

Trả lời:

– Giá tiền của quyển sách được in ở bìa sau.

– Em có một giá sách rất xinh.

Giải câu 4 (Trang 98 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Đặt câu với mỗi nghĩa dưới đây của từ đánh:

a) Làm đau bằng cách dùng tay hoặc dùng roi, gậy… đập vào thân người

b) Dùng tay làm cho phát ra tiếng nhạc hoặc âm thanh

c) Làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp ra bằng cách xát, xoa

Trả lời:

a) Tráng sĩ dùng roi đánh vào mông ngựa, giục nó phi nhanh hơn.

b) Bạn Lan đánh đàn rất giỏi.

c) Bố đang đánh bóng đôi giày.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 6

Câu 1. Thay những từ in đậm trong đoạn văn dưới đây bằng các từ đồng nghĩa cho chính xác hơn:

Hoàng bê chén nước bảo ông uống. Ông vò đầu Hoàng và bảo: “Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa?” Hoàng nói với ông: “Cháu vừa thực hành xong bài tập rồi ông ạ!”

Trả lời:

CâuTừ dùng không chính xácLí do (giải thích miệng)Thay bằng từ đồng nghĩa
Hoàng bê chén nước bảo ông uốngBê (chén nước) bảo (ông)Chén nước nhẹ, không cần bê
Cháu bảo ông là thiếu lễ độ
Bưng, mời
Ông vò đầu HoàngVò (đầu)vò là chà đi xát lại, làm cho rối, nhàu nát hoặc làm cho sạch, không thể hiện đúng hành động của ông vuốt tay nhẹ nhàng trên tóc cháu.Xoa
Cháu vừa thực hành xong bài tập rồi ông ạThực hành (xong bài tập)Thực hành là từ chỉ chung việc áp dụng lí thuyết vào thực tế, không hợp với việc giải quyết một nhiệm vụ cụ thể như bài tập.Làm

Câu 2. Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống:

a. Một miếng khi đói bằng một gói khi…

b. Đoàn kết là sống, chia rẽ là….

c. Thắng không kiêu, …. không nản

d. Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm … rồi lại bay

e. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Xấu người …. nết còn hơn đẹp người.

Trả lời

no, chết, bại, đậu, đẹp

Câu 3. Đặt câu để phân biệt hai từ đồng âm: giá (giá tiền) – giá (giá để đồ vật)

Trả lời:

– Bạn mua quyển sách này giá bao nhiêu tiền?

– Trên giá sách của bạn có mấy quyển?

– Anh Tâm hỏi giá tiền chiếc áo treo trên giá.

Câu 4. Đặt câu với mỗi nghĩa dưới đây của từ đánh:

a) Làm đau bằng cách dùng tay hoặc dùng roi, gậy… đập vào thân người

b) Dùng tay làm cho phát ra tiếng nhạc hoặc âm thanh

c) Làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp ra bằng cách xát, xoa

Trả lời:

a)

– Mẹ em không bao giờ đánh con.

– Đánh bạn là không được, thật đáng trách.

b)

– Nam đánh đàn rất hay.

– Tuấn đánh trống rất cừ.

c)

– Chị đánh xoong, nồi sạch boong như mới.

– Lan thường đánh ấm chén giúp mẹ.

(BAIVIET.COM)