Soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 5 tuần 35

Soạn bài ôn tập cuối học kì II: Tiết 5 tuần 35 trang 141 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài tập Tiết 5 tuần 35, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập Tiết 5 tuần 35.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài tập tiết 5 tuần 35

Giải câu hỏi 2: (Trang 141 SGK tiếng việt lớp 3)

Nghe và kể lại câu chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng.

Gợi ý:
a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?
b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?
c) Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa ?

Trả lời:

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?

– Chú lính được cấp ngựa đế đi làm một công việc gấp.

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

– Chú sử dụng con ngựa theo cách sau : chú không cưỡi mà cứ vừa đi vừa đánh roi cho ngựa chạy và chạy theo sau nó.

c) Vì sao chú cho rằng chạy như thế nhanh hơn cưỡi ngựa ?

– Khi nhiều người ngạc nhiên hỏi chú sao không cưỡi ngựa thì chú trả lời là chạy bộ cỏ sáu cẳng nhất định phải nhanh hơn là cưỡi ngựa chỉ có bốn cẳng.

(BAIVIET.COM)