Soạn bài – Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Soạn bài Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng trang 20 – 21 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

NGƯỜI TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG

Ông Đỗ Đình Thiện là một nhà tư sản lớn ở Hà Nội, chủ của nhiều đồn điền, nhà máy và tiệm buôn nổi tiếng, trong đó có đồn điền Chi Nê ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Với lòng nhiệt thành yêu nước, ngay từ trước Cách mạng, ông Thiện đã có những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức. Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương, số tiền này làm người giữ “tay hòm chìa khóa” của Đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc bấy giờ, ngân quỹ của Đảng chỉ còn có… 24 đồng.

Khi Cách mạng thành công, sự tài trợ của ông Thiện đối với Cách mạng còn lớn hơn nhiều. Trong Tuần lễ Vàng, ông đã ủng hộ Chính phủ tới 64 lạng vàng. Với Quỹ Độc lập Trung ương, ông cũng đóng góp tới 10 vạn đồng Đông Dương và được Chính phủ tín nhiệm giao phụ trách Quỹ.

Trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp, gia đình ông Thiện ủng hộ cán bộ, bộ đội Khu II hàng trăm tấn thóc – là sản phẩm thu hoạch từ đồn điền Chi Nê màu mỡ. Sau hòa bình, ông Thiện đã hiến toàn bộ đồn điền này cho Nhà nước.

Trong suốt cuộc đời mình, nhà tư sản Đồ Đình Thiện đã hết lòng ủng hộ Cách mạng mà không hề đòi hỏi sự đền đáp nào. ông là nhà tư sản yêu nước, nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.

Theo PHẠM KHẢI

Chú thích và giải thích:

Tài trợ: giúp đỡ tiền của.

Đồn điền: cơ sở sản xuất nông nghiệp lớn trước đây, chủ yếu trồng những loại cây như cao su, cà phê,…

Tổ chức: ở đây chỉ tổ chức cách mạng.

Đồng Đông Dương: đồng tiền của ngân hàng Đông Dương (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945).

Tay hòm chìa khóa: nắm quyền quản lí tiền bạc và mọi công việc chi tiêu.

Tuần lễ Vàng: tuần vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền của ủng hộ Cách mạng (ngay sau Cách mạng tháng Tám).

Quỹ Độc lập: quỹ do Chính phủ lập ra để quyên góp tiền bạc của nhân dân ủng hộ nền độc lập vừa mới giành được.

Hướng dẫn soạn bài – Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Nội dung chính: Bài đọc nói về nhà tư sản Đỗ Đình Thiện, một nhà tư sản yêu nước, ủng hộ của cải vật chất và cả tinh thần cho Cách mạng. Ông không chỉ quyên góp nhiều tiền vàng, lúa gạo cho Cách mạng, còn giúp đỡ bộ đội và cán bộ.

Giải câu 1 (Trang 21 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì:

a) Trước Cách mạng.

b) Khi Cách mạng thành công.

c) Trong kháng chiến.

d) Sau khi hòa bình lập lại.

Trả lời:

a) Trước Cách mạng.

– Năm 1943, thời kì bí mật, khi quỹ Đảng chỉ còn 24 đồng thì ông ủng hộ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.

b) Khi Cách mạng thành công.

– Năm 1945, trong Tuần lễ Vàng, ông ủng hộ Chính phủ 64 lạng vàng.

– Ông đóng góp 10 vạn đồng Đông Dương vào Quỹ Độc lập Trung ương.

c) Trong kháng chiến.

– Ông ủng hộ cán bộ, bộ đội khu II hàng trăm tấn thóc.

d) Sau khi hòa bình lập lại.

– Ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê màu mỡ cho Nhà nước.

Giải câu 2 (Trang 21 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?

Trả lời:

Việc làm của ông Đỗ Đình Thiện đã thể hiện lòng nồng nàn yêu nước, nhiệt tình cách mạng và kháng chiến của một người công dân.

Giải câu 3 (Trang 21 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước?

Trả lời:

Từ câu chuyện này, em suy nghĩ là người công dân phải biết hi sinh vì Cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Câu 1. Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì:

a) Trước Cách mạng.

b) Khi Cách mạng thành công.

c) Trong kháng chiến.

d) Sau khi hòa bình lập lại.

Trả lời:

a) Trước Cách mạng năm 1943, ông ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.

b) Khi Cách mạng thành công, năm 1945, trong Tuần lễ Vàng, ông ủng hộ Chính phủ 64 lạng vàng, góp vào Quỹ Độc lập Trung ương 10 vạn đồng Đông Dương.

c) Trong kháng chiến chống thực dân Pháp: gia đình ông ủng hộ cán bộ, bộ đội Khu 2 hàng trăm tấn thóc.

d) Sau hòa bình lập lại, ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho Nhà nước.

Câu 2. Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?

Trả lời:

Việc làm của ông Thiện cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vĩ đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung.

Câu 3. Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước?

Trả lời:

Từ câu chuyện này, em suy nghĩ là người công dân phải biết hi sinh vì Cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(BAIVIET.COM)