Soạn bài – Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? trang 29 – 30 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

I. Nhận xét

Câu 1. Đọc đoạn văn sau:

Về đêm, cảnh vật thật im lìm. Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Hai ông bạn già vẫn trò chuyện. Ông Ba trầm ngâm. Thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi. Ông hệt như Thần Thổ Địa của vùng này.

Theo TRẦN MỊCH

Chú thích và giải nghĩa:

Thần Thổ Địa (Thổ Công): vị thần coi giữ đất đai ở một khu vực (theo quan niệm dân gian); người thông thạo mọi việc trong vùng.

Giải câu 2 (Trang 29 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn.

Trả lời:

Đó là các câu:

– Về đêm, cảnh vật thật im lìm.

– Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều.

– Ông Ba trầm ngâm.

– Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi.

– Ông hệt như Thần Thổ Địa của vùng này.

Giải câu 3 (Trang 29 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu vừa tìm được.

Trả lời:

Các câu trên có chủ ngữ và vị ngữ như sau:

  Chủ ngữ

Vị ngữ

  Cảnh vật

thật im lìm.

   Sông

thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều.

   Ông Ba

trầm ngâm.

   Ông Sáu

rất sôi nổi.

   Ồng

hệt như Thần Thổ Địa của vùng này.

Giải câu 4 (Trang 29 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Vị ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

Trả lời:

– Vị ngữ trong các câu trên biểu thị đặc điểm, trạng thái hoặc tính chất của sự vật được nói đến ở chủ ngữ.

– Các vị ngữ trên được tạo thành bởi các tính từ, động từ hoặc cụm tính từ.

II. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 30 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đọc và trả lời câu hỏi:

Cánh đại bàng rất khỏe. Mỏ đại bàng dài và rất cứng. Đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu. Đại bàng rất ít bay. Khi chạy trên mặt đất, nó giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều.

Theo THIÊN LƯƠNG

a) Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn.

b) Xác định vị ngữ của các câu trên.

c) Vị ngữ của các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành?

Trả lời:

a) Đó là các câu:

– Cánh đại bàng rất khỏe.

– Mỏ đại bàng dài và rất cứng.

– Đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu.

– Đại bàng rất ít bay.

– Khi chạy trên mặt đất, nó giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều.

b) Vị ngữ của các câu trên là:

– rất khỏe

– dài và rất cứng

– giống như cái móc hàng của cần cẩu – rất ít bay

– giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều.

c) Vị ngữ của các câu trên do các tính từ, các cụm tính từ, cụm động từ tạo thành.

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 30 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đặt 3 câu kể Ai thế nào?, mỗi câu tả một cây hoa mà em yêu thích.

Trả lời:

– Hoa hồng luôn rực rỡ.

– Hoa giấy rất giản dị, hồn nhiên.

– Hoa sen thì tinh khiết và thơm ngát.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

I. NHẬN XÉT

Câu 2. Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn.

Trả lời:

Các câu kể “ai thế nào?” có trong đoạn văn:

– Về đêm, cảnh vật thật im lìm.

– Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều.

– Ông Ba trầm ngâm

– Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi

– Ổng hệt như Thần Thố địa của vùng này.

Câu 3. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu vừa tìm được.

Trả lời:

Xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu vừa tìm được:

– Về đêm, cảnh vật -> Chủ ngữ
thật im lìm -> Vị ngữ

– Sông -> Chủ ngữ
thôi vỗ sóng dồn dâp vào bờ như hồi chiều -> Vị ngữ

– Ông Ba -> Chủ ngữ
trầm ngâm -> Vị ngữ

– Trái lại, ông Sáu -> Chủ ngữ
rất sôi nổi -> Vị ngữ

– Ông -> Chủ ngữ
hệt như Thần Thổ đĩa của vùng này -> Vị ngữ

Câu 4. Vị ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

Trả lời:

– Vị ngữ câu “Sông thôi vỗ…. như hồi chiều” do cụm động từ tạo thành.

– Các câu còn lại do tính từ hoặc cụm từ tính từ tạo thành.

II. LUYỆN TẬP

Bài 1. Đọc và trả lời câu hỏi:

Cánh đại bàng rất khỏe. Mỏ đại bàng dài và rất cứng. Đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu. Đại bàng rất ít bay. Khi chạy trên mặt đất, nó giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều.

Theo THIÊN LƯƠNG

a) Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn.

b) Xác định vị ngữ của các câu trên.

c) Vị ngữ của các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành?

Trả lời:

a) Các câu kể “Ai thế nào?”

– Cánh đại bàng rất khỏe.

– Mỏ đại bàng dài và rất cứng.

– Đôi chân của nó giông như cái móc hàng của cần cẩu.

– Đại bàng rất ít bay

b) Vị ngữ của các câu trên.

– rất khỏe

– dài và rất cứng

– giống như cái móc hàng của cần cẩu

– rất ít bay

c) Vị ngữ của các câu trẽn do: các cụm tính từ tạo thành.

Bài 2. Đặt 3 câu kể Ai thế nào?, mỗi câu tả một cây hoa mà em yêu thích.

Trả lời:

– Chậu hồng nhung trước sân nhà thật là đẹp.

– Cây mai nhà em mới đẹp làm sao!

– Hè đến, phượng đỏ rực hai bên đường.

(BAIVIET.COM)