Soạn bài – Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 61 – 62 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

I. Nhận xét

Câu 1. Đọc các câu sau:

Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:

– Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này?

– Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

Giải câu 2 (Trang 62 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?

Trả lời:

– Câu: Em là cháu bác Tự là câu có dạng “Ai là gì?”

Giải câu 3 (Trang 62 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Xác định vị ngữ trong câu vừa tìm được.

Trả lời:

Vị ngữ của câu vừa tìm là: là cháu bác Tự.

Giải câu 4 (Trang 62 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu Ai là gì?

Trả lời:

Trong vị ngữ của loại câu kế “Ai là gì? thường có từ là (nối với chủ ngữ) và vị ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.

II. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 62 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm câu kể Ai là gì? Trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được.

a) Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ.

TỐ HỮU

b) Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày.
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.

ĐỖ TRUNG QUÂN

Trả lời:

a) Trong câu a: Người là Cha, là Bác, là Anh là một câu kể “Ai là gì?” Trong đó vị ngữ là: là Cha, là Bác, là Anh.

b) Trong đoạn b, các câu kể “Ai là gì?” là:

Quê hương là chùm khế ngọt

Quê hương là đường đi học.

Vị ngữ của câu thứ nhất là: là chùm khế ngọt.

Vị ngữ của câu thứ hai là: là đường đi học.

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 62 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Ghép những từ ngữ thích hợp ở hàng A với hàng B để tạo thành câu kể Ai là gì?

A

B

Sư tửLà nghệ sĩ múa tài ba
Gà trốngLà dũng  sĩ của rừng xanh
Đại bàngLà chúa sơn lâm
Chim côngLà sứ giả của bình minh

Trả lời:

Cần ghép như sau:

– Chim công là nghệ sĩ múa tài ba.

– Đại bàng là dũng sĩ của rừng xanh.

– Sư tử là chúa sơn lâm.

– Gà trống là sứ giả của bình minh.

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 62 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì?

a) là một thành phố lớn

b) là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ

c) là nhà thơ

d) là nhà thơ lớn của Việt Nam

Trả lời:

a) Hà Nội là một thành phố lớn.

b) Bắc Ninh là quê hương của các làn điệu quan họ.

c) Xuân Diệu là nhà thơ.

d) Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

I. NHẬN XÉT

Câu 2. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?

Trả lời:

Trong các câu đã cho có câu có dạng “Ai là gì?” là:

– Em là cháu bác Tự.

Câu 3. Xác định vị ngữ trong câu vừa tìm được.

Trả lời:

Vị ngữ trong câu trên là:

– Là cháu bác Tự.

Câu 4. Những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu Ai là gì?

Trả lời:

Những từ có thể làm vị ngữ trong câu:

– Danh từ hoặc cụm danh từ.

II. LUYỆN TẬP

Bài 1. Tìm câu kể Ai là gì? Trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được.

a) Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ.

b) Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày.
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.

Trả lời:

Đó là những câu và vị ngữ của chúng là:

– Người // là Cha của Bác là Anh

– Quê hương // là chùm khế ngọt.

– Quê hương // là đường đi học.

Bài 2. Ghép những từ ngữ thích hợp ở hàng A với hàng B để tạo thành câu kể Ai là gì?

A

B

Sư tửLà nghệ sĩ múa tài ba
Gà trốngLà dũng  sĩ của rừng xanh
Đại bàngLà chúa sơn lâm
Chim côngLà sứ giả của bình minh

Trả lời:

– Sư tử -> là chúa sơn lâm.

– Gà trống -> là sứ giả của bình minh.

– Đại bàng -> là dũng sĩ của rừng xanh

– Chim công -> là nghệ sĩ múa tài ba.

Bài 3. Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì?

a) là một thành phố lớn

b) là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ

c) là nhà thơ

d) là nhà thơ lớn của Việt Nam

Trả lời:

a) Cần Thơ là một thành phố lớn.

b) Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ.

c) Xuân Quỳnh là nhà thơ.

d) Tố Hữu là nhà thơ lớn của Việt Nam.

(BAIVIET.COM)