Soạn bài – Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu trang 129 – 130 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

I. Nhận xét

Giải câu 1 (Trang 129 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm trạng ngữ trong những câu sau và cho biết chúng bổ sung ý nghĩa gì cho câu.

a) Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở tưng bừng.

TRẦN HOÀI DƯƠNG

b) Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.

Theo NGUYỄN TUÂN

Trả lời:

a) Câu a có trạng ngữ là Trước nhà, có ý nghĩa chỉ nơi chốn.

b) Câu b có bốn trạng ngữ: Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào. Các trạng ngữ trên đều có ý nghĩa chỉ rõ nơi chốn diễn ra sự việc nêu trong câu.

Giải câu 2 (Trang 129 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đặt câu hỏi cho các trạng ngữ tìm được trong những câu trên.

Trả lời:

– Mấy cây hoa giấy nở tưng bừng ở đâu?

– Hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi ở đâu?

II. Ghi nhớ

1. Để làm rõ nơi chốn diễn ra sự việc nêu trong câu, ta thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn vào câu.

2. Trạng ngữ chỉ nơi chốn trả lời cho câu hỏi Ở đâu?.

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 129 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau:

– Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hàng ghế dài.

PHI VÂN

– Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội.

CHU VĂN

– Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi.

NGUYỄN TRỌNG TÂN

Trả lời:

– Câu thứ nhất có trạng ngữ chỉ nơi chốn là: Trước rạp

– Câu thứ hai có trạng ngữ chỉ nơi chốn là: Trên bờ

– Câu thứ ba có trạng ngữ chỉ nơi chốn là: Dưới những mái nhà ẩm nước.

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 129 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Thêm các trạng ngữ chỉ nơi chốn cho những câu sau:

a) …, em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình.

b) …, em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu.

c) …, hoa đã nở.

Trả lời:

Học sinh hãy thêm trạng ngữ như sau:

a) Ở nhà, em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình.

b) Trên lớp, em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu.

c) Ngoài vườn, hoa đã nở.

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 130 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ chỉ nơi chốn. Hãy thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh những câu ấy.

a) Ngoài đường, …

b) Trong nhà, …

c) Trên đường đến trường,…

d) Ở bên kia sườn núi,…

Trả lời:

Học sinh chỉ cần thêm đằng sau bộ phận chủ ngữ, vị ngữ vào là được.

a) Ngoài đường, người và xe cộ đi lại tấp nập.

b) Trong nhà, tiếng trẻ con bi bô tập nói thật dễ thương.

c) Trên đường đến trường, em thấy hoa phượng bắt đầu nở.

d) Ở bên kia sườn núi, nắng đã nhạt dần.

(BAIVIET.COM)