Soạn bài – Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

Soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 140 – 141 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

I. Nhận xét

Giải câu 1 (Trang 140 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời câu hỏi gì?

Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng.

Trả lời:

Trạng ngữ: “Vì vắng tiếng cười” trả lời cho câu hỏi vì sao?

Giải câu 2 (Trang 140 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Loại trạng ngữ trên bổ sung cho câu ý nghĩa gì?

Trả lời:

Loại trạng ngữ bổ sung ý nghĩa nguyên nhân cho câu.

II. Ghi nhớ

1. Để giải thích nguyên nhân của sự việc hoặc tình trạng nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

2. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho các câu hỏi Vì sao?, Nhờ đâu?, Tại đâu?,…

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 141 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong những câu sau:

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c) Tại Hoa mà tổ không được khen.

Trả lời:

a) Câu a có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Nhờ siêng năng cần cù.

b) Câu b có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Vì rét.

c) Câu c có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Tại Hoa.

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 141 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Điền các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống:

a) … học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) … bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c) … mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

Trả lời:

a) Nhờ học giỏi, Nam được cô giáo khen.

Vì học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) Nhờ bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c) Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 141 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đặt một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

Trả lời:

Em có thể đặt như sau:

– Nhờ phát biểu thường xuyên trước lớp mà Hòa ăn nói mạch lạc trôi chảy.

(BAIVIET.COM)