Soạn bài – Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

Soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu trang 150 – 151 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

I. Nhận xét

Giải câu 1 (Trang 150 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trạng ngữ được in nghiêng trong mẩu chuyện dưới đây trả lời câu hỏi gì?

Con cáo và chùm nho

Một con cáo nhìn thấy những chùm nho chín mọng liền tìm cách hái chúng. Nhưng loay hoay mãi, cáo ta vẫn không với tới được chùm nho. Để dẹp nỗi bực mình, Cáo bèn nói:

– Nho còn xanh lắm.

TRUYỆN NGỤ NGÔN Ê-DỐP

Trả lời:

Trạng ngữ: Để dẹp nỗi bực mình trong mẩu chuyện “Con cáo và chùm nho” trả lời cho câu hỏi: Nhằm mục đích gì? Để làm gì?

Giải câu 2 (Trang 150 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Loại trạng ngữ trên bổ sung cho câu ý nghĩa gì?

Trả lời:

Loại trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa mục đích cho câu.

II. Ghi nhớ

1. Để nói lên mục đích tiến hành sự việc nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ chỉ mục đích.

2. Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho các câu hỏi Để làm gì?, Nhằm mục đích gì?, Vì cái gì?,…

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 150 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong những câu sau:

a) Để tiêm phòng dịch cho trẻ em, tỉnh đã cử nhiều đội y tế về các bản.

b) Vì Tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng!

c) Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Trả lời:

a) Câu a có trạng ngữ chỉ mục đích là: Để tiêm phòng dịch cho trẻ em

b) Câu b có trạng ngữ chỉ mục đích là: Vì Tổ quốc

c) Câu c có trạng ngữ chỉ mục đích là: Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 151 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống:

a) …, xã em vừa đào một con mương.

b) …, chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt.

c) …, em phải năng tập thể dục.

Trả lời:

a) Xã em vừa đào một con mương để dẫn nước vào đồng tưới tiêu cho gần năm chục héc ta bị khô hạn.

b) Vì ngày mai, chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện tốt.

c) Hôm nay, chúng em đến trường để tập dượt các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học.

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 151 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Thêm chủ ngữ, vị ngữ vào chỗ trống để có các câu hoàn chỉnh:

a) Vì sao chuột thường gặm các vật cứng? Không giống với răng người và răng nhiều loài vật khác, răng của chuột mỗi ngày một mọc dài ra, cho đến khi chuột chết mới thôi. Nếu răng cứ mọc dài mãi như vậy, dĩ nhiên là rất vướng víu. Để mài cho răng mòn đi,…

Theo PHẠM VĂN BÌNH

b) Vì sao lợn thường lấy mõm dũi đất lên? Chúng ta biết rằng các giống lợn nuôi hiện nay đều có nguồn gốc từ lợn rừng. Mũi và mồm lợn rừng rất dài, xương mũi rất cứng. Để tìm thức ăn,… thói quen dũi đất của lợn nhà bắt nguồn từ cách tìm kiếm thức ăn của lợn rừng.

Theo PHẠM VĂN BÌNH

Trả lời:

a) Vì sao chuột thường gặm các vật cứng? Không giống với răng người và răng nhiều loài vật khác, răng của chuột mỗi ngày một mọc dài ra, cho đến khi chuột chết mới thôi. Nếu răng cứ mọc dài mãi như vậy, dĩ nhiên là rất vướng víu. Để mài cho răng mòn đi, chuột phải luôn tìm các vật cứng mà gặm.

b) … Để tìm thức ăn, lợn thường lấy mõm dũi đất lên. Thói quen dũi đất của lợn nhà bắt nguồn từ cách tìm kiếm thức ăn của lợn rừng.

(BAIVIET.COM)