Soạn Bài – Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm.

Câu 1 (trang 117 SGK tiếng việt lớp 3)

Tìm các từ chỉ đặc điểm trong các câu sau :

Em vẽ làng xóm
Tre xanh, lúa xanh
Sông máng lượn quanh
Một dòng xanh mát
Trời mây bát ngát
Xanh ngắt mùa thu

Trả lời:

Các từ chỉ những đặc điểm của tre là xanh, của lúa là xanh, của sông máng là xanh mát, của trời mây là bát ngát, của mùa thu là xanh ngắt.

Câu 2 (trang 117 SGK tiếng việt lớp 3)

Trong các đoạn sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào ?

a) Tiếng suối trong như tiếng hát xa …

b) … Ông hiền như hạt gạo Bà hiền như suối trong

c) Cam Xã Đoài mọng nước Giọt vàng như mật ong

Trả lời:

a) Tiếng suối trong như tiếng hát xa …

• Ở đây tiếng suối và tiếng hát được so sánh với nhau về đặc điểm “trong”.

b) … Ông hiền như hạt gạo Bà hiền như suối trong

• Ông và hạt gạo được so sánh về đặc điểm “hiền”.

• Bà và suối trong được so sánh về đặc điểm “hiền”.

c) Cam Xã Đoài mọng nước Giọt vàng như mật ong

• Nước Cam Xã Đoài và mật ong được so sánh với nhau về đặc điểm “giọt vàng”.

Câu 3 (trang 117 SGK tiếng việt lớp 3)

Tìm bộ phận các câu :

Trả lời:

Anh Kim Đồng nhanh trí và dũng cảm

Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê

Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người

(BAIVIET.COM)