Soạn bài – Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 23)

Soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 54 – 55 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 23), sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

I. Nhận xét

Giải câu 1 (Trang 54 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây:

Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.

Trả lời:

Câu ghép Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm do 2 vế câu tạo thành:

Vế 1: Chủ ngữ là Hồng và vị ngữ là chăm học

Chẳng những… mà còn… là cặp QHT nối hai vế câu.

Vế 2: Chủ ngữ là bạn ấy và vị ngữ là rất chăm làm

Câu văn sử dụng cặp QHT chẳng những… mà còn,… thể hiện quan hệ tăng tiến.

Giải câu 2 (Trang 54 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu có quan hệ tăng tiến.

Trả lời:

Ngoài cặp QHT chẳng những…mà còn… nối các vế trong câu chỉ quan hệ tăng tiến, còn có thể sử dụng các cặp QHT khác như: không những…mà còn…, không chỉ…mà còn…, không những…mà…, không phải chỉ ..mà còn…

Ví dụ: Không những Nam chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.

Nam không chỉ chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.

II. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 54 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẫu chuyện vui sau:

NGƯỜI LÁI XE ĐÃNG TRÍ

Một người đàn ông hốt hoảng gọi điện tới đồn công an:

– A lô! Xin các anh đến gặp tôi ngay! Tôi đã khoá cửa xe cẩn thận nhưng bọn trộm vẫn đột nhập vào xe của tôi. Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Thật không thể tưởng tượng nổi!

Lát sau, khi hai cảnh sát vừa được phái đi thì trực ban của đồn lại nhận được một cú điện thoại:

– Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Hóa ra tôi ngồi nhầm vào hàng ghế sau.

Theo báo MỰC TÍM

Trả lời:

+ Vế 1: chủ ngữ là bọn bất lương ấy, vị ngữ là ăn cắp tay lái.

+ Vế 2: chủ ngữ là chúng, vị ngữ là lấy luôn cả bàn đạp phanh.

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 55 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống:

a) Tiếng cười … đem lại niềm vui cho mọi người … nó còn là một liều thuốc trường sinh.

b) … hoa sen đẹp … nó còn tượng trưng cho sự tinh khiết của tâm hồn Việt Nam.

c) Ngày nay, trên đất nước ta, … công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh … mỗi một người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình.

Trả lời:

a) Tiếng cười không chỉ đem lại niềm vui cho mọi người nó còn là liều thuốc trường sinh.

b) Không những hoa sen đẹp nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.

Chẳng những hoa sen đẹp nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.

c) Ngày nay, trên đất nước ta, không chỉ công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh mỗi một người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 23)

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây:

Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.

Trả lời:

– Hai vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ: Chẳng những … mà … (quan hệ tăng tiến).

+ Vế 1: chủ ngữ là Hông, vị ngữ là chăm học.

+ Vế 2: chủ ngữ là bạn ấy, vị ngữ là rất chăm làm.

Câu 2. Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu có quan hệ tăng tiến.

Trả lời:

Những cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu có quan hệ tăng tiến: không những … mà …; không chỉ … mà …; chẳng những … mà …

II. LUYỆN TẬP

Bài 1. Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẫu chuyện vui sau:

NGƯỜI LÁI XE ĐÃNG TRÍ

Một người đàn ông hốt hoảng gọi điện tới đồn công an:

– A lô! Xin các anh đến gặp tôi ngay! Tôi đã khoá cửa xe cẩn thận nhưng bọn trộm vẫn đột nhập vào xe của tôi. Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Thật không thể tưởng tượng nổi!

Lát sau, khi hai cảnh sát vừa được phái đi thì trực ban của đồn lại nhận được một cú điện thoại:

– Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Hóa ra tôi ngồi nhầm vào hàng ghế sau.

Theo báo MỰC TÍM

Trả lời:

– Cặp quan hệ từ: không chỉ … mà … (quan hệ tăng tiến).

+ Vế 1: chủ ngữ là bọn bất lương ấy, vị ngữ là ăn cắp tay lái.

+ Vế 2: chủ ngữ là chúng, vị ngữ là lấy luôn cả bàn đạp phanh.

Bài 2. Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống:

a) Tiếng cười … đem lại niềm vui cho mọi người … nó còn là một liều thuốc trường sinh.

b) … hoa sen đẹp … nó còn tượng trưng cho sự tinh khiết của tâm hồn Việt Nam.

c) Ngày nay, trên đất nước ta, … công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh … mỗi một người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình.

Trả lời:

a) Tiếng cười không chỉ đem lại niềm vui cho mọi người  nó còn là một liều thuốc trường sinh.

b) Không những hoa sen đẹp  nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.

c) Ngày nay, trên đất nước ta, không chỉ công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh  mỗi một người dân đều trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình.

(BAIVIET.COM)