Soạn bài – Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 20)

Soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 21 – 23 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 20), sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

I. Nhận xét

Giải câu 1 (Trang 21 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm câu ghép trong đoạn trích sau:

Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân l-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào… Một lát sau, l-va-nốp đứng dậy nói: “Đồng chí Lê-nin, giờ đã đến lượt tôi. Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Đó là quyền của tôi.”

Mọi người đều cho là l-va-nốp nói rất đúng. Lê-nin không tiện từ chối, đồng chí cảm ơn l-va-nốp và ngồi vào ghế cắt tóc.

Theo HỒ LÃNG

Trả lời:

Có 3 câu ghép trong đoạn trích

Câu 1:… anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào…

Câu 2: Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí.

Câu 3: Lê-nin không tiện từ chối, đồng chí cảm ơn I-va-nốp và ngồi vào ghế cắt tóc.

Giải câu 2 (Trang 22 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Xác định các vế câu trong từng câu ghép.

Trả lời:

Câu 1: Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình / thì cửa phòng lại mở / một người nữa tiến vào.

Câu 2: Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự/ nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí.

Câu 3: Lênin không tiện từ chối / đồng chí cảm ơn I-va-nốp và ngồi vào ghế cắt tóc.

Giải câu 3 (Trang 22 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Cách nối các vế câu trong những câu ghép nói trên có gì khác nhau ?

Trả lời:

Câu 1: Vế 1 và 2 nối với nhau bằng quan hệ từ thì – vế 2 và 3 nối với nhau trực tiếp (giữa 2 vế có dấu phẩy).

Câu 2: Vế 1 và 2 nối với nhau bằng quan hệ từ tuy… nhưng.

Câu 3: Vế 1 và 2 nối trực tiếp (giữa 2 vế có dấu phẩy).

II. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 22 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây. Xác định các vế câu và các cặp quan hệ từ trong câu.

Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công. Muốn được như vậy, phải trau dồi đạo đức cách mạng.

HỒ CHÍ MINH

Trả lời:

Câu 1 là câu ghép có 2 vế câu

Cặp quan hệ từ trong câu là: nếu… thì.

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 23 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Trong hai câu ghép ở cuối đoạn văn dưới đây, tác giả đã lược bớt quan hệ từ. Hãy khôi phục lại những từ bị lược và giải thích vì sao tác giả lược các từ đó.

Thái hậu ngạc nhiên nói :

– Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử ?

Tô Hiến Thành tâu :

– (…) Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường. Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước (…) thần xin cử Trần Trung Tá.

Theo QUỲNH CƯ – ĐỖ ĐỨC HÙNG

Trả lời:

(Nếu) Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì tôi xin cử Vũ Tán Đường. Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước (thì) tôi xin cử Trần Trung Tá. Tác giả lượt bớt các từ trên để câu văn gọn, tránh lặp. Tuy lượt bớt nhưng người đọc vẫn hiểu được.

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 23 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống :

a) Tấm chăm chỉ, hiền lành … Cám thì lười biếng, độc ác.

b) Ông đã nhiều lần can gián … vua không nghe.

c) Mình đến nhà bạn … bạn đến nhà mình ?

Trả lời:

a) Tấm luôn chăm chỉ, hiền lành còn Cám thì lười biếng, độc ác.

b) Ông đã nhiều lần can gián nhưng (mà) vua không nghe

c) Mình đến nhà bạn hay bạn đến nhà mình?

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Tìm câu ghép trong đoạn trích sau:

(1) Anh công nhân I – va – nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào. (2) Một lát sau, I – va – nốp đứng dậy nói: ” Đồng chí Lê – nin, giờ đã đến lượt tôi. (3) Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ cho đồng chí. (4) Đó là quyền của tôi.”

(5) Mọi người đều cho I – va – nốp nói rất đúng. (6) Lê – nin cũng không tiện từ chối nữa, đồng chí cảm ơn I – va – nốp và ngồi vào ghế cắt tóc.

Trả lời:

– Câu số 4, số 5 là câu đơn.

– Các câu: 1, 2, 3, 6 là câu ghép.

Câu 2. Xác định các vế câu trong từng câu ghép.

Trả lời:

soan bai - luyen tu va cau: noi cac ve cau ghep bang quan he tu (tuan 20)

II. LUYỆN TẬP

Bài 1. Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây. Xác định các vế câu và các cặp quan hệ từ trong câu.

Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công. Muốn được như vậy, phải trau dồi đạo đức cách mạng.

Trả lời:

Câu 1 là câu ghép có 2 vế câu

Cặp quan hệ từ trong câu là: nếu… thì.

Bài 2. Trong hai câu ghép ở cuối đoạn văn dưới đây, tác giả đã lược bớt quan hệ từ. Hãy khôi phục lại những từ bị lược và giải thích vì sao tác giả lược các từ đó.

Thái hậu ngạc nhiên nói :

– Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử ?

Tô Hiến Thành tâu :

– (…) Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường. Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước (…) thần xin cử Trần Trung Tá.

Trả lời:

– (Nếu) Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường. Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước (thì) thần xin cử Trần Trung Tá.

Bài 3. Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống :

a) Tấm chăm chỉ, hiền lành … Cám thì lười biếng, độc ác.

b) Ông đã nhiều lần can gián … vua không nghe.

c) Mình đến nhà bạn … bạn đến nhà mình ?

Trả lời:

a) Tấm chăm chỉ, hiền lành còn Cám thì lười biếng, độc ác.

b) Ông đã nhiều lần can gián nhưng vua không nghe.

c) Mình đến nhà bạn thì bạn đến nhà mình ?

(BAIVIET.COM)