Soạn bài – Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 64 – 65 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

I. Nhận xét

Giải câu 1 (Trang 64 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:

a) Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

THI SẢNH

b) Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy.

NGUYỄN PHAN HÁCH

Trả lời:

a) Vế 1: Buổi chiều, nắng (chủ ngữ), vừa nhạt (vị ngữ).

Vế 2: Sương (chủ ngữ), đã buông nhanh xuống mặt biển (vị ngữ).

b) Vế 1: Chúng tôi (chủ ngữ), đi đến đâu (vị ngữ).

Vế 2: Rừng (chủ ngữ), rào rào chuyển động đến đấy (vị ngữ).

Giải câu 2 (Trang 65 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được dùng làm gì? Nếu lược bỏ những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi?

Trả lời:

Ý a: Các từ vừa…đã, đâu…đấy trong hai câu ghép trên dùng để nối các vế câu 1 với vế câu 2.

Ý b: Nếu lược bỏ các từ vừa…đã, đâu…đấy thì:

– Quan hệ giữa các vế câu không còn chặt chẽ như trước.

Ví dụ: Hai sự việc nắng nhạt, sương buông nhanh xuống mặt biển ở câu chỉ được đặt cạnh nhau, không còn quan hệ chặt chẽ như trước.

– Câu văn có thể trở thành không hoàn chỉnh (câu b).

Giải câu 3 (Trang 65 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm những từ có thể thay thế cho các từ in đậm trong hai câu ghép đã dẫn.

Trả lời:

Với câu a: chưa..; mới…đã…, càng…càng…;

– Buổi chiều, nắng mới nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

– Buổi chiều, nắng chưa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

– Buổi chiều, nắng càng nhạt, sương càng buông nhanh xuống mặt biển.

Với câu b: chỗ nào…chỗ ấy.

– Chúng tôi đi đến chỗ nào, rừng rào rào chuyển động chỗ ấy.

II. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 65 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào?

a) Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

THẠCH LAM

b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.

NGUYỄN QUANG SÁNG

c) Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng hồng lên rực rỡ.

TRẦN HOÀI DƯƠNG

Trả lời:

a) chưa…đã

b) vừa…đã

c) càng…càng

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 65 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống:

a) Mưa … to, gió … thổi mạnh.

b) Trời … bừng sáng, nông dân … ra đồng.

c) Thủy Tinh dâng nước …, Sơn Tinh làm núi cao lên …

Trả lời:

a) Mưa càng to, gió càng thổi mạnh.

b) Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng.

c) Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:

a) Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

THI SẢNH

b) Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy.

NGUYỄN PHAN HÁCH

Trả lời:

a) Vế 1: Nắng (chủ ngữ), vừa nhạt (vị ngữ).

Vế 2: Sương (chủ ngữ), đã buông nhanh xuống mặt biển (vị ngữ).

b) Vế 1: Chúng tôi (chủ ngữ), đi đến đâu (vị ngữ).

Vế 2: Rừng (chủ ngữ), rào rào chuyển động đến đấy (vị ngữ).

Câu 2. Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được dùng làm gì? Nếu lược bỏ những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi?

Trả lời:

Các từ in đậm được dùng để nối hai vế trong câu ghép. Nếu lược bỏ những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu không chặt chẽ; đôi khi câu văn trở nên không hoàn chỉnh.

Câu 3. Tìm những từ có thể thay thế cho các từ in đậm trong hai câu ghép đã dẫn.

Trả lời:

a) mới… đã…, chưa… đã…, vừa… vừa…, càng… càng…

b) chỗ nào… chỗ ấy…

II. LUYỆN TẬP

Bài 1. Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào?

a) Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

THẠCH LAM

b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.

NGUYỄN QUANG SÁNG

c) Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng hồng lên rực rỡ.

TRẦN HOÀI DƯƠNG

Trả lời:

Các vế câu được nối với nhau bằng những từ:

a) …chưa… đã…

b) …vừa… đã…

c) …càng… càng…

Bài 2. Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống:

a) Mưa … to, gió … thổi mạnh.

b) Trời … bừng sáng, nông dân … ra đồng.

c) Thủy Tinh dâng nước …, Sơn Tinh làm núi cao lên …

Trả lời:

a) Mưa càng to, gió càng thổi mạnh.

b) Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng.

c) Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu.

(BAIVIET.COM)