Soạn bài – Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào

Soạn bài luyện từ và câu – Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào trang 44, 45 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài luyện từ và câu – Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài luyện từ và câu – Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào

Giải câu hỏi 1 (Trang 45 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước.

Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang.

Theo: HOÀI KHÁNH

a) Các nhân vật nào trong bài thơ được nhân hoá?

b) Những nhân vật ấy được nhân hoá bằng cách nào?

c) Em thích nhất hình ảnh nào? Vì sao?

Trả lời:

a) Trong bài thơ trên các nhân vật sau đây được nhân hoá: bác kim giờ, anh kim phút, bé kim giây.

b) Những nhân vật ấy được nhân hoá bằng cách gọi là bác, là anh, là bé.

c) Em thích nhất hình ảnh:

“Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng”

Vì hình ảnh này đã tả chiếc kim giây thật hay: nó vừa nhỏ bé, mảnh mai vừa chạy nhanh trên mặt đồng hồ tựa như một cậu bé rất nhanh nhẹn và tinh nghịch.

Giải câu hỏi 2 (Trang 45 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Dựa vào bài trên, trả lời câu hỏi:

a) Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào?

b) Anh kim phút đi như thế nào?

c) Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào?

Trả lời:

a) Bác kim giờ nhích về phía trước từng li, từng li với vẻ rất thận trọng.

b) Anh kim phút đi từng bước, từng bước một cách ung dung nhưng nhanh hơn kim giờ.

c) Bé kim giây luôn tinh nghịch chạy vút lên trước hàng.

Giải câu hỏi 3 (Trang 45 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm:

a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng.

b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

Trả lời:

a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào?

b) Ê-đi-xơn làm việc như thế nào?

c) Hai chị em nhìn chú Lý như thế nào?

d) Tiếng nhạc nổi lên như thế nào?

(BAIVIET.COM)