Soạn bài – Luyện từ và câu: Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

Soạn bài luyện từ và câu: Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? trang 8, 9 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài luyện từ và câu: Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài luyện từ và câu: Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài luyện từ và câu: Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

Giải câu hỏi 1 (Trang 9 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Đọc 2 khổ thơ sau và trả lời câu hỏi:

Mặt trời gác núi
Bóng tối lan dần
Anh Đóm chuyên cần
Lên đèn đi gác
Theo làn gió mát
Đóm đi rất êm
Đi suốt một đêm
Lo cho người ngủ

a) Con Đom Đóm được gọi bằng gì ?
b) Tính nết và hoạt động của anh Đom Đóm được miêu tả bằng các từ ngữ nào ?

Trả lời:

a) Con Đom Đóm được gọi bằng anh.
b) Đó là các từ ngữ: chuyên cần, lên đèn, đi gác, đi rất êm, đi suốt đêm, lo cho người ngủ.

Giải câu hỏi 2 (Trang 9 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Trong bài thơ Anh Đom Đóm (đã học trong học kì I), còn những con vật nào được gọi và tả như người (nhân hoá) ?

Trả lời:

Trong bài thơ Anh Đom Đóm, còn các con vật được gọi và tả như người đó là Cò Bợ, Vạc. Các con vật này được gọi bằng chị, thím. Việc làm của :

– Cò Bợ đều được tả như người qua hình ảnh ru con: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi! Ngủ ngon ngon giấc.
– Vạc được tả như người qua hình ảnh lặng lẽ mò tôm.

Giải câu hỏi 3 (Trang 9 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “khi nào ?’ và gạch dưới các bộ phận đó?

a) Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.
b) Tối mai anh Đom Đóm lại đi gác.
c) Chúng em học bài Anh Đom Đóm trong học kì I.

Trả lời:

a) Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.
b) Tối mai anh Đom Đóm lại đi gác.
c) Chúng em học bài Anh Đom Đóm trong học kì I.

Giải câu hỏi 4 (Trang 9 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Trả lời câu hỏi :

a) Lớp em bắt đầu học kì II khi nào ?
b) Khi nào học kì II kết thúc ?
c) Tháng mấy các em nghĩ hè ?

Trả lời:

a) Lớp em bắt đầu học kì II vào giữa tháng giêng.
b) Vào khoảng cuối tháng 5, học kì hai kết thúc.
c) Đầu tháng 6, chúng em được nghỉ hè.

(BAIVIET.COM)