Soạn bài – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ trang 87 – 88 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Giải câu 1 (Trang 87 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Ghi lại những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ.

Trả lời:

Những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ là: mơ tưởng, mong ước.

Giải câu 2 (Trang 87 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm thêm những từ cùng nghĩa với từ ước mơ:

a) Bắt đầu bằng tiếng ước. M: ước muốn

b) Bắt đầu bằng tiếng . M: mơ ước

Trả lời:

Những từ cùng nghĩa với từ ước mơ:

a) ước muốn, ước ao, ước mong, ước vọng,…

b) mơ ước, mơ tưởng, mơ mộng,…

Giải câu 3 (Trang 87 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Ghép thêm vào sau từ ước mơ những từ ngữ thể hiện sự đánh giá.

– Đánh giá cao. M: ước mơ cao đẹp

– Đánh giá không cao. M: ước mơ bình thường

– Đánh giá thấp. M: ước mơ tầm thường

(Từ ngữ để chọn: đẹp đẽ, viển vông, cao cả, lớn, nho nhỏ, kì quặc, dại dột, chính đáng).

Trả lời:

Đánh giá cao: ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ chính đáng.

Đánh giá không cao: ước mơ nho nhỏ.

Đánh giá thấp: ước mơ viển vông, ước mơ kì quặc, ước mơ dại dột.

Giải câu 4 (Trang 88 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Nêu ví dụ minh họa về một loại ước mơ nói trên.

Trả lời:

Nêu ví dụ minh họa về một loại ước mơ nói trên:

– Ước mơ được đánh giá cao: Ước mơ ăn học thành tài đủ năng lực phục vụ bản thân, gia đình và xã hội. Ước mơ có cuộc sống no ấm, hòa bình.

– Ước mơ được đánh giá không cao: Ước mơ có một quyển sách, một món đồ chơi, một đôi giày mới…

– Ước mơ bị đánh giá thấp: Ước mơ thể hiện lòng tham không đáy của bà vợ ông lão đánh cá. Ước mơ đi học không bị kiểm tra bài, không cần học mà điểm vẫn cao…

Giải câu 5 (Trang 88 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào?

a) Cầu được ước thấy.

b) Ước sao được vậy.

c) Ước của trái mùa.

d) Đứng núi này trông núi nọ.

Trả lời:

a) Cầu được ước thấy: luôn đạt được điều mình ước mơ, mong muốn.

b) Ước sao được vậy: đạt được điều mình hằng mơ ước.

c) Ước của trái mùa: muốn những điều trái với lẽ thường.

d) Đứng núi này trông núi nọ: không bằng lòng với cái mình đang có, lại mơ tưởng tới những cái không phải là của mình.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Ước mơ

Giải câu 1. Ghi lại những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ.

Trả lời:

Đó là từ: mơ tưởng, mong ước.

Câu 2. Tìm thêm những từ cùng nghĩa với từ ước mơ:

a) Bắt đầu bằng tiếng ước. M: ước muốn

b) Bắt đầu bằng tiếng . M: mơ ước

Trả lời:

a) Uớc muốn, ước mong, ước ao, ước vọng,…

b) Mơ mộng, mơ tưởng, mơ ước,…

Câu 3. Ghép thêm vào sau từ ước mơ những từ ngữ thể hiện sự đánh giá.

– Đánh giá cao. M: ước mơ cao đẹp

– Đánh giá không cao. M: ước mơ bình thường

– Đánh giá thấp. M: ước mơ tầm thường

(Từ ngữ để chọn: đẹp đẽ, viển vông, cao cả, lớn, nho nhỏ, kì quặc, dại dột, chính đáng).

Trả lời:

Ghép thêm vào như sau:

a) Đánh giá cao: ước mơ cao cả, ước mơ đẹp đẽ, ước mơ lớn, ước mơ chính đáng.

b) Đánh giá không cao ước mơ nho nhỏ.

c) Đánh giá thấp ước mơ kì quặc, ước mơ viển vông, ước mơ dại dột.

Câu 4. Nêu ví dụ minh họa về một loại ước mơ nói trên.

Trả lời:

a) Ước mơ trở thành bác sĩ, thầy giáo, kĩ sư, phi công, nhà kinh doanh giỏi, thợ lành nghề.

b) Ước mơ có cái áo đẹp có đồng hồ có xe đạp.

c) Ước mơ đi chơi thoải mái không ai ngăn cản, ước mơ không cần học bài vẫn được điểm 10,…

Câu 5. Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào?

a) Cầu được ước thấy.

b) Ước sao được vậy.

c) Ước của trái mùa.

d) Đứng núi này trông núi nọ.

Trả lời:

a) Cầu được ước thấy: đạt được điều mình ước mơ, mong muốn.

b) Ước sao được vậy: đạt được điều mình hằng mơ ước.

c) Ước của trái mùa: muốn những điều trái với lẽ thường.

d) Đứng núi này trông núi nọ: không bằng lòng với cái mình đang có, lại mơ tưởng tới những cái không phải là của mình.

(BAIVIET.COM)