Soạn bài – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học và dấu phẩy

Soạn bài luyện từ và câu – mở rộng vốn từ: Trường học và dấu phẩy trang 50, 51 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài luyện từ và câu – mở rộng vốn từ: Trường học và dấu phẩy, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài luyện từ và câu – mở rộng vốn từ: Trường học và dấu phẩy.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài luyện từ và câu – mở rộng vốn từ: Trường học và dấu phẩy

Giải câu hỏi 1 (Trang 50 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Giải ô chữ: Biết rằng các từ ở cột được in màu có nghĩa Buổi lễ mở đầu năm học mới:

Dòng 1: Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)

Dòng 2: Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D)

Dòng 3: Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ S)

Dòng 4: Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

Dòng 5: Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

Dòng 6: Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ R)

Dòng 7: Học trên mức khá (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H)

Dòng 8: Có thói xấu này thì không thể học giỏi (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)

Dòng 9: Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ G)

Dòng 10: Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

Dòng 11: Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

soan bai luyen tu va cau mo rong von tu truong hoc va dau phay tieng viet lop 3

Trả lời:

Dòng 1: Lên lớp

Dòng 2: Diễu hành

Dòng 3: Sách giáo khoa

Dòng 4: Thời khóa biểu

Dòng 5: Cha mẹ

Dòng 6: Ra chơi

Dòng 7: Học giỏi

Dòng 8: Lười học

Dòng 9: Giảng bài

Dòng 10: Thông minh

Dòng 11: Cô giáo

Nội dung ô chữ chứa các từ ở cột được in màu: LỄ KHAI GIẢNG

Giải câu hỏi 2 (Trang 51 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp:

a. Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ

b. Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi

c. Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Trả lời:

a. Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b. Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.

c. Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

(BAIVIET.COM)