Soạn bài – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em trang 147 – 148 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Giải câu 1 (Trang 147 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào? Chọn ý đúng:

a) Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi

b) Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi

c) Người dưới 16 tuổi

d) Người dưới 18 tuổi

Trả lời:

Chọn c) là ý đúng: Người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em.

Giải câu 2 (Trang 148 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em (M: Trẻ thơ). Đặt câu với một từ mà em tìm được.

Trả lời:

Những từ đồng nghĩa với trẻ em là:

– Trẻ con, con trẻ, con nhỏ, trẻ tha, thiếu nhỉ, nhỉ đồng, thiếu niên, con nít, trẻ ranh, ranh con, nhóc con.

Đặt câu:

Ví dụ:

– Trẻ con thời nay được chăm sóc, chu đáo hơn thời xưa.

– Trẻ con ngày nay rất thông minh, lanh lợi.

– Còn gì hồn nhiên, trong trẻo bằng đôi mắt của trẻ thơ.

Giải câu 3 (Trang 148 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em.

M: Trẻ em như búp trên cành

HỒ CHÍ MINH

Trả lời:

Những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em là:

– Trẻ con như hoa mới nở

– Trẻ em là mầm non của đất nước

– Trẻ em như tờ giây trắng

– Trẻ em là tương lai của Tổ quốc…

– Trẻ em như búp trên cành

Giải câu 4 (Trang 148 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Chọn thành ngữ, tục ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:

Thành ngữ, tục ngữ

Nghĩa

a) …

Lớp trước già đi, có lóp sau thay thế.

b) …Dạy trẻ từ lúc còn nhỏ dễ hơn.
c) …Còn ngây tho, dại dột, chưa biết suy nghĩ chín chắn
d) …Trẻ lên ba đang học nói, khiến cả nhà vui vẻ nói theo

(Trẻ lên ba, cả nhà học nói; Trẻ người non dạ; Tre non dễ uốn; Tre già măng mọc)

Trả lời:

a) Tre già măng mọc

b) Tre non dễ uốn

c) Trẻ người non dạ

d) Trẻ lên ba, cả nhà học nói.

(BAIVIET.COM)