Soạn bài – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời (Tuần 33)

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời (Tuần 33) trang 145 – 146 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời (Tuần 33), sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời (Tuần 33)

Giải câu 1 (Trang 145 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trong mỗi câu dưới đây, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào?

CâuNghĩa
Tình hình đội tuyển rất lạc quanLuôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp
Chú ấy sống rất lạc quan
Lạc quan là liều thuốc bổCó triển vọng tốt đẹp

Trả lời:

Tình hình đội tuyển rất lạc quanCó triển vọng tốt đẹp
Chú ấy sống rất lạc quanLuôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp
Lạc quan là liều thuốc bổYêu đời, luôn vui, tin trong cuộc sống

Giải câu 2 (Trang 146 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Xếp các từ có tiếng lạc cho trong ngoặc đơn thành hai nhóm:

a) Những từ trong đó lạc có nghĩa là “vui, mừng”.

b) Những từ trong đó lạc có nghĩa là “rớt lại, sai”.

(lạc quan, lạc hậu, lạc điệu, lạc đề, lạc thú).

Trả lời:

a) Lạc là vui mừng: lạc quan, lạc thú

b) Lạc là rớt lại, sai: lạc hậu, lạc điệu, lạc đề

Giải câu 3 (Trang 146 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Xếp các từ có tiếng quan cho trong ngoặc đơn thành ba nhóm:

a) Những từ trong đó quan có nghĩa là “quan lại”.

b) Những từ trong đó quan có nghĩa là “nhìn, xem”.

c) Những từ trong đó quan có nghĩa là “liên hệ, gắn bó:.

(lạc quan, quan quân, quan hệ, quan tâm).

Trả lời:

a) Quan là quan lại: quan quân, quan trường

b) Quan là nhìn xem: quan sát, tham quan

c) Quan là liên hệ, gắn bó: quan hệ, liên quan

Giải câu 4 (Trang 146 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Các câu tục ngữ sau khuyên người ta điều gì?

a) Sông có khúc, người có lúc.

b) Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Trả lời:

a) Sông có khúc, người có lúc, ý nói: Cuộc sống con người có khi này khi khác. Đừng thấy khổ mà chán nản bi quan, phải tin tưởng lạc quan ở ngày mai. Đó chính là lời khuyên của câu tục ngữ.

b) Kiến tha lâu cũng đầy tổ, ý nói: Trong cuộc sống phải biết chịu khó, chịu khổ, siêng năng, biết tích lũy dần dần rồi đây cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc. Đó chính là lời khuyên của câu tục ngữ.

(BAIVIET.COM)