Soạn bài – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm (Tuần 29)

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm (Tuần 29) trang 105 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm (Tuần 29), sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm (Tuần 29)

Giải câu 1 (Trang 105 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Những hoạt động nào được gọi là du lịch? Chọn ý đúng để trả lời:

a) Đi chơi ở công viên gần nhà.

b) Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

c) Đi làm việc xa nhà.

Trả lời:

Đáp án đúng là:

b) Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Giải câu 2 (Trang 105 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Theo em, thám hiểm là gì? Chọn ý đúng để trả lời:

a) Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở.

b) Đi chơi xa để xem phong cảnh.

c) Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.

Trả lời:

Đáp án đúng là:

c) Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.

Giải câu 3 (Trang 105 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn nghĩa là gì?

Trả lời:

Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn có nghĩa là con người càng được đi nhiều, được đến nhiều nơi gần xa thì trí tuệ càng mở mang, sự hiểu biết về đời sống về xã hội càng phong phú, sâu sắc.

Giải câu 4 (Trang 105 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trò chơi Du lịch trên sông: Chọn các tên sông cho trong ngoặc đơn để giải các câu đố dưới đây:

a) Sông gì đỏ nặng phù sa?

b) Sông gì lại hóa được ra chín rồng?

c) Làng quan họ có con sông
Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì?

d) Sông tên xanh biếc sông chi?

e) Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời?

g) Sông gì chẳng thể nổi lên
Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu?

h) Hai dòng sông trước sông sau
Hỏi hai sông ấy ở đâu? Sông nào?

i) Sông nào nơi ấy sóng trào
Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn?

(sông Cửu Long, sông Lam, sông Hồng, sông Mã, sông Tiền, sông Hậu, sông Đáy, sông Bạch Đằng, sông Cầu).

Theo TRẦN LIÊN NGUYỄN

Trả lời:

a) Sông Hồng

b) Sông Cửu Long

c) Sông Cầu

d) Sông Lam

e) Sông Mã

g) Sông Đáy

h) Sông Đáy, sông Hậu

i) Sông Bạch Đằng

(BAIVIET.COM)