Soạn bài – Luyện từ và câu: Luyện tập về Câu kể Ai làm gì?

Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về Câu kể Ai làm gì? trang 16 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Luyện tập về Câu kể Ai làm gì?, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Luyện tập về Câu kể Ai làm gì?

Giải câu 1 (Trang 16 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau:

Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.

Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Bỗng biển có tiếng động mạnh. Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như thể chia vui.

Theo HÀ ĐÌNH CẨN

Trả lời:

Câu 1: Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.

Câu 2: Một số chiến sĩ thả câu.

Câu 3 : Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo.

Câu 4 Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui.

Giải câu 2 (Trang 16 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Xác định bộ phận chủ ngữ, bộ phận vị ngữ trong các câu vừa tìm được.

Trả lời:

– Chủ ngữ: Tàu chúng tôi

Vị ngữ: buông neo trong vùng biển Trường Sa

– Chủ ngữ: Một số chiến sĩ

Vị ngữ: thả câu

– Chủ ngữ: Một số khác

Vị ngữ: quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo

Giải câu 3 (Trang 16 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu kể về công việc trực nhật lớp của tổ em, trong đó có dùng kiểu câu Ai làm gì?

Trả lời:

Sáng nay tổ em làm trực nhật lớp. Chúng em đến sớm hơn mọi ngày. Tổ em chia làm ba nhóm. Nhóm một lau bàn ghế. Nhóm hai quét lớp, nhóm ba quét sân. Chỉ hai mươi phút chúng em đã hoàn thành xong công việc của mình.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Luyện tập về Câu kể Ai làm gì?

Câu 1. Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau:

Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.

Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Bỗng biển có tiếng động mạnh. Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như thể chia vui.

Theo HÀ ĐÌNH CẨN

Trả lời:

Các câu kể có trong đoạn văn là:

a) Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.

b) Một số chiến sĩ thả câu.

c) Một số khác quây quần trên boong tàu, ca hát, thổi sáo.

d) Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui.

Câu 2. Xác định bộ phận chủ ngữ, bộ phận vị ngữ trong các câu vừa tìm được.

Trả lời:

a) Chủ ngữ: Tàu chúng tôi

Vị ngữ: buông neo trong vùng biển Trường Sa.

b) Chủ ngữ: Một số chiến sĩ

Vị ngữ: thả câu.

c) Chủ ngữ: Một số khác

Vị ngữ: quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo.

d) Chủ ngữ: Cá heo

Vị ngữ: gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui.

Câu 3. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu kể về công việc trực nhật lớp của tổ em, trong đó có dùng kiểu câu Ai làm gì?

Trả lời:

Tổ em chịu trách nhiệm trực nhật lớp vào sáng thứ năm. Hôm ấy, mọi người trong tổ đều phải đến trường sớm hơn thường lệ. Chúng em chia nhau, người thì lau bảng, người thì lau bàn ghế, người thì lau cửa kính, người thì quét lớp, người thì tưới luống hoa riêng của lớp. Khi chúng em làm xong mọi việc thì tiếng trống cũng vang lên gọi mọi người mau ngồi vào bàn học.

(BAIVIET.COM)