Soạn bài – Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm

Soạn bài luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm

Giải câu hỏi 1 (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Tìm dấu hai chấm trong đoạn văn sau. Cho biết mỗi dấu hai chấm được dùng làm gì ?

Bồ Chao kể tiếp:

– Đầu đuôi là thế này : Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn.

Chợt Tu Hú gọi tôi: “Kìa, hai cái trụ chống trời !”

Trả lời:

Bồ Chao kể tiếp :

– Đầu đuôi là thế này: Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt Tu Hú gọi tôi : “Kìa, hai cái trụ chống trời !”

Dấu hai chấm thứ nhất dùng để dẫn ra lời kể của Bồ Chao.

Dấu hai chấm thứ hai dùng để giải thích sự việc.

Dấu hai chấm thứ ba dùng để dẫn lời gọi của nhân vật Tu Hú.

Giải câu hỏi 2 (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Trong mẫu chuyện sau có một số ô trống được đánh số thứ tự. Theo em, ở ô số (1,2,3) nào cần điền dấu chấm, ô nào điền dấu hai chấm ?

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đác-uyn vẫn không ngừng học (1) Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con của Đác-uyn hỏi (2) “Cha đã là nhà bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì nữa cho mệt?” Đác-uyn ôn tồn đáp (3) “Bác học không có nghĩa là ngừng học.”

Trả lời:

– Cần điền dấu chấm và dấu hai chấm vào các ô như sau :

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đác-uyn vẫn không ngừng học. Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con của Đác-uyn hỏi: “Cha đã là một nhà bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì cho mệt ?” Đác-uyn ôn tồn đáp : “Bác học không có nghĩa là ngừng học”.

Giải câu hỏi 3 (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?” và gạch dưới các bộ phận đó :

a) Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan.

b) Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay khéo léo của mình.

c) Trải qua hàng nghìn năm lịch sử , người Việt Nam ta đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình.

Trả lời:

a) Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan.

b) Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay khéo léo của mình.

c) Trải qua hàng nghìn năm lịch sử , người Việt Nam ta đã xây dựng nên non sông gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình.

(BAIVIET.COM)