Soạn bài – Luyện từ và câu: Danh từ

Soạn bài Luyện từ và câu: Danh từ trang 52 – 53 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Danh từ, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Danh từ

I. Nhận xét

Giải câu 1 – Nhận xét (Trang 52 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

LÂM THỊ MỸ DẠ

Trả lời:

Các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ: Truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, cơn, nắng, mưa, con, sông, rặng, dừa, dời, cha ông, con sóng, chân trời, truyện cổ, mặt, ông cha.

Giải câu 2 – Nhận xét (Trang 53 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp:

– Từ chỉ người: ông cha,…

– Từ chỉ vật: sông,…

– Từ chỉ hiện tượng: mưa,…

– Từ chỉ khái niệm: cuộc sống,…

– Từ chỉ đơn vị: cơn,…

Trả lời:

Xếp các từ vào nhóm thích hợp:

– Từ chỉ người: cha ông, ông cha.

– Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời mặt.

– Từ chỉ hiện tượng: nắng, mưa.

– Từ chỉ khái niệm: truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, đời.

– Từ chỉ đơn vị: cơn, con, rặng.

II. Ghi nhớ

Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 53 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây:

Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người… Chính vì thấy nước mất, nhà tan… mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Theo TRƯỜNG CHINH

Trả lời:

Danh từ chỉ khái niệm trong đoạn văn đã cho là: điểm, đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng.

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 53 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được.

Trả lời:

Đặt câu với mỗi danh từ trên:

– Điểm nổi bật nhất của bạn Định là ngay thẳng, thật thà.

– Mỗi học sinh cần phải cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức.

– Thầy giáo chủ nhiệm lớp em có rất nhiều kinh nghiệm giáo dục thế hệ trẻ.

– Bác Hồ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng – sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Danh từ

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

LÂM THỊ MỸ DẠ

Trả lời:

Các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ: Truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, cơn, nắng, mưa, con, sông, rặng, dừa, dời, cha ông, con sóng, chân trời, truyện cổ, mặt, ông cha.

Câu 2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp:

– Từ chỉ người: ông cha,…

– Từ chỉ vật: sông,…

– Từ chỉ hiện tượng: mưa,…

– Từ chỉ khái niệm: cuộc sống,…

– Từ chỉ đơn vị: cơn,…

Trả lời:

  • Chỉ người: cha ông, ông cha.
  • Chỉ vật: sông, dừa, chân trời, mặt.
  • Chỉ hiện tượng: nắng, mưa.
  • Chỉ khái niệm: truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, đời.
  • Chỉ đơn vị: cơn, con, rặng.

II. GHI NHỚ

Thông qua bài học Luyện từ và câu: Danh từ, các em cần nắm được những nội dung sau:

  • Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).
  • Nhận biết được danh từ trong câu đặc biệt là danh từ chỉ khái niệm.
  • Biết đặt câu với danh từ.

III. Soạn phần Luyện tập bài Luyện từ và câu: Danh từ (trang 53 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1)

Bài 1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây:

Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người… Chính vì thấy nước mất, nhà tan… mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Theo TRƯỜNG CHINH

Trả lời:

Danh từ chỉ khái niệm trong đoạn văn đã cho là: điểm, đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng.

Bài 2. Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được.

Trả lời:

Đặt câu:

– Thầy giáo chủ nhiệm lớp em có rất nhiều kinh nghiệm giáo dục thế hệ trẻ.

– Bác Hồ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng – sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Điểm nổi bật nhất của bạn Định là ngay thẳng, thật thà.

– Mỗi học sinh cần phải cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức.

(BAIVIET.COM)