Soạn bài – Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 6 – 7 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

I. Nhận xét

Đọc đoạn văn đã cho. Trả lời các câu hỏi.

Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

Theo TIẾNG VIỆT 2, 1988

Giải câu 1 (Trang 6 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm các câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn trên.

Trả lời:

Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.

Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.

Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.

Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.

Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

Giải câu 2 (Trang 6 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Xác định chủ ngữ trong các câu vừa tìm được.

Trả lời:

Các câu trên có các chủ ngữ là: Một đàn ngỗng, Hùng, Thắng, Em, Đàn ngỗng.

Giải câu 3 (Trang 6 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Nêu ý nghĩa của chủ ngữ.

Trả lời:

Trong câu kể “Ai làm gì?” chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối,…) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

Giải câu 4 (Trang 7 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành?

Trả lời:

– Trong các câu trên, chủ ngữ được tạo thành bởi:

+ Danh từ riêng chỉ tên người: Hùng, Thắng, Tiến.

+ Đại từ chỉ người: em.

+ Danh từ, cụm danh từ: một đàn ngỗng, đàn ngỗng.

II. Ghi nhớ

1. Trong câu kể Ai làm gì?, chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

2. Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 7 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đọc đoạn văn sau:

Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

a) Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn trên.

b) Xác định chủ ngữ của từng câu vừa tìm được

Trả lời:

a) Đoạn văn gồm các câu kể “Ai làm gì”:

Trong rừng chim chóc hót véo von.

Thanh niên lên rẫy.

Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.

Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.

Các cụ già chụm đầu bên những chế rượu.

b) Xác định chủ ngữ của các câu trên.

Các câu trên có các chủ ngữ là: Chim chóc, Thanh niên, Phụ nữ , Em nhỏ, Các cụ già

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 7 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ

a) Các chú công nhân

b) Mẹ em

c) Chim sơn ca

Trả lời:

Các chú công nhân đang thay ca

Mẹ em đang dọn dẹp nhà cửa

Chim sơn ca hót trên ngọn cây

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 7 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh:

soan bai - luyen tu va cau: chu ngu trong cau ke ai lam gi?

Trả lời:

Trên thửa ruộng ven đường các dì đang gặt lúa

Trên đường các bạn học sinh lũ lượt đi tới trường

Chú công nhân lái máy cày giơ tay chào mọi người

Bầy chim đang bay liệng giữa bầu trời xanh

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Câu 1. Tìm các câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn trên.

Trả lời:

Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.

Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.

Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.

Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.

Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

Câu 2. Xác định chủ ngữ trong các câu vừa tìm được.

Trả lời:

Các câu trên có các chủ ngữ là: Một đàn ngỗng, Hùng, Thắng, Em, Đàn ngỗng.

Câu 3. Nêu ý nghĩa của chủ ngữ.

Trả lời:

Trong câu kể “Ai làm gì?” chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối,…) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

Câu 4. Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành?

Trả lời:

– Trong các câu trên, chủ ngữ được tạo thành bởi:

+ Danh từ riêng chỉ tên người: Hùng, Thắng, Tiến.

+ Đại từ chỉ người: em.

+ Danh từ, cụm danh từ: một đàn ngỗng, đàn ngỗng.

Soạn phần luyện tập bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 7 SGK tiếng việt 4 tập 2

Bài 1. Đọc đoạn văn sau:

Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

a) Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn trên.

b) Xác định chủ ngữ của từng câu vừa tìm được

Trả lời:

a) Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn trên.

Các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên là:

Trong rừng, chim chóc hót véo von.

Thanh niên lên rẫy.

Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.

Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn

Các cụ già chụm đầu bên những chén rượu cần.

b) Xác định chủ ngữ của các câu trên.

Các câu trên có các chủ ngữ là: Chim chóc, Thanh niên, Phụ nữ , Em nhỏ, Các cụ già

Bài 2. Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ

a) Các chú công nhân

b) Mẹ em

c) Chim sơn ca

Trả lời:

a) Đúng bảy giờ sáng, các chú công nhân bắt đầu làm việc trong nhà máy

b) Mẹ em ra dồng cấy lúa

c) Chim sơn ca hót véo von trên ngọn cây cao

Bài 3. Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh:

soan bai - luyen tu va cau: chu ngu trong cau ke ai lam gi?

Trả lời:

Các câu cần đặt:

– Sáng sớm, ông mặt trời nhô lên khỏi rặng tre làng.

– Đàn sếu mải miết bay về phương Nam.

– Các em nhỏ hớn hở tới trường.

– Các chú công nhân lái máy cày ra đồng.

– Những người phụ nữ nhanh tay gặt lúa.

(BAIVIET.COM)