Soạn bài – Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68 – 70 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

I. Nhận xét

Đọc các câu sau:

a) Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Hậu phương thi đua với tiền phương.

HỒ CHÍ MINH

b) Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

Giải câu 1 (Trang 69 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì?

Trả lời:

Trong các câu trên, các câu sau đây có dạng Ai là gì?

– Ruộng rẫy là chiến trường.

– Cuốc cày là vũ khí.

– Nhà nông là chiến sĩ.

– Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

Giải câu 2 (Trang 69 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được.

Trả lời:

Chủ ngữ của các câu trên là: Ruộng rẫy; Cuốc cày; Nhà nông; Kim Đồng và các bạn anh.

Giải câu 3 (Trang 69 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

Trả lời:

Chủ ngữ đó do các danh từ, cụm danh từ (có cả danh từ riêng chỉ tên người) tạo thành.

II. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 69 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đọc các câu sau:

– Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

HỒ CHÍ MINH

– Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò.

XUÂN DIỆU

a) Tìm câu kể Ai là gì?

b) Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.

Trả lời:

a) Tìm câu kể Ai là gì?

Cả 4 câu trong đoạn văn đã cho đều là câu kể Ai là gì?

b) Xác định chủ ngữ trong các câu đó.

– Chủ ngữ của các câu đó là: Văn hóa nghệ thuật; Anh chị em; Vừa buồn mà lại vừa vui; Hoa phượng.

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 69 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A ghép với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?

A

B

Bạn LanLà tương lai của đất nước
NgườiLà người mẹ thứ hai của em
Cô giáoLà người Hà Nội
Trẻ emLà vốn quý nhất

Trả lời:

Cần ghép như sau:

– Bạn Lan là người Hà Nội.

– Người là vốn quý nhất.

– Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.

– Trẻ em là tương lai của đất nước.

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 70 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đặt câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:

– Bạn Bích Vân

– Hà Nội

– Dân tộc ta

Trả lời:

– Bạn Bích Vân là học sinh lớp 4A.

– Hà Nội là thủ đô của nước ta.

– Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Câu 1. Đọc các câu sau:

– Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

– Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò.

a) Tìm câu kể Ai là gì?

b) Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.

Trả lời:

Em tìm và xác định như sau:

– Văn hóa nghệ thuật // cũng là một mặt trận

– Anh chị em// là chiến sĩ mặt trận ấy

– Vừa buồn mà lại vừa vui // mới thực là nỗi niềm bông phượng.

– Hoa phượng // là hoa học trò.

Câu 2. Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A ghép với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?

A

B

Bạn LanLà tương lai của đất nước
NgườiLà người mẹ thứ hai của em
Cô giáoLà người Hà Nội
Trẻ emLà vốn quý nhất

Trả lời:

– Bạn Lan -> là người Hà Nội.

– Người -> là vốn quý nhất.

– Cô giáo -> là người mẹ thứ hai của em.

– Trẻ em -> là tương lai của đất nước .

Câu 3. Đặt câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:

– Bạn Bích Vân

– Hà Nội

– Dân tộc ta

Trả lời:

Em tìm thêm bộ phận vị ngữ trả lời câu hỏi “là gì?” đằng sau các chủ ngữ thích hợp là được.

– Bạn Bích Vân là lớp trưởng của lớp em.

– Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam.

– Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

(BAIVIET.COM)