Soạn bài – Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Soạn bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng trang 6 – 7 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

I. Nhận xét

Giải câu 1 (Trang 6 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Trả lời:

(Bầu / ơi / thương / lấy / bí / cùng / Tuy / rằng / khác / giống / nhưng / chung / một / giàn ⟶ 14 tiếng).

Giải câu 2 (Trang 6 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó?

Trả lời:

Đánh vần: bờ – âu – bâu – huyền – bầu.

Giải câu 3 (Trang 6 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành?

Trả lời:

Âm đầu: b, vần: âu và thanh: huyền.

Giải câu 4 (Trang 7 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:

a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

Trả lời:

* Xem bảng phân tích dưới đây:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Bầu

b (bờ)

âu

huyền

ơi

ơi

ngang

thương

th (thờ)

ương

ngang

lấy

l (lờ)

ây

sắc

b (bờ)

i

sắc

cùng

c (cờ)

ung

huyền

tuy

t (tờ)

uy

ngang

rằng

r (rờ)

ăng

huyền

khác

kh (khờ)

ac

sắc

giống

gi (gi)

ông

sắc

nhưng

nh (nhờ)

ưng

ngang

chung

ch (chờ)

ung

ngang

một

m (mờ)

ôt

nặng

giàn

gi (gi)

an

huyền

* Nhận xét:

a) Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.

b) Tiếng không có đủ các bộ phận: ơi (không có âm đầu).

II. Ghi nhớ

1. Mỗi tiếng gồm có ba bộ phận câu thành sau: Thanh, Âm đầu, Vần.

2. Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu.

Ví dụ: Ăn, ơi, ở, ít…

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 7 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

M:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

nhiễu

nh

iêu

ngã

Trả lời:

TiếngÂm đầuVầnThanhTiếngÂm ĐầuVầnThanh
Nhiễu

Điều

Phủ

Người

Trong

Một

Nước

Nh

D

Ph

Ng

Tr

M

N

iêu

iêu

u

ươi

ong

ột

ươc

Ngã

Huyền

Hỏi

Huyền

Ngang

Nặng

Sắc

Lấy

Giá

Gương

Phải

Thương

Nhau

Cùng

L

Gi

G

Ph

Th

Nh

C

ây

a

ương

ai

ương

au

ung

Sắc

Sắc

Ngang

Hỏi

Ngang

Ngang

Huyền

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 7 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Giải câu đố sau:

Để nguyên, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày.

(Là chữ gì?)

Trả lời:

Đó là chữ “sao” bớt “s” thành “ao” (chỗ cá bơi hàng ngày).

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Trả lời:

Tổng cộng 14 tiếng:

  • Dòng đầu có 6 tiếng.
  • Dòng hai có 8 tiếng.

Câu 2. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó?

Trả lời:

Bờ – âu – bâu – huyền – bầu.

Câu 3. Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành?

Trả lời:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Bầu

B

Âu

Huyền

Câu 4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:

a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

Trả lời:

a) Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu:

  • Dòng đầu: Thương, lấy, bí, cùng.
  • Dòng hai: Tuy, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.

b) Những tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng bầu: ơi

II. GHI NHỚ

1. Mỗi tiếng gồm có ba bộ phận câu thành sau: Thanh, Âm đầu, Vần.

2. Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu.

III. Soạn phần luyện tập bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng (trang 7 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Bài 1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

M:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

nhiễu

nh

iêu

ngã

Trả lời:

Tiếng

Âm đầu

Vẩn

Thanh

Nhiễu

Nh

iêu

ngã

điều

đ

iêu

huyền

phủ

ph

u

hỏi

lấy

l

ây

sắc

giá

gi

a

sắc

gương

g

ương

ngang

Người

Ng

ươi

huyền

trong

tr

ong

ngang

một

m

ôt

nặng

nước

n

ươc

sắc

phải

ph

ai

hỏi

thương

th

ương

ngang

nhau

nh

au

ngang

cùng

c

ung

huyền

Bài 2. Giải câu đố sau:

Để nguyên, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày.

(Là chữ gì?)

Trả lời:

  • Để nguyên là: Sao
  • Bớt âm đầu là: Ao

→ Là chữ: Sao

BAIVIET.COM