Soạn bài – Luyện từ và câu: Câu cảm

Soạn bài Luyện từ và câu: Câu cảm trang 120 – 121 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Câu cảm, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Câu cảm

I. Nhận xét

Giải câu 1 (Trang 120 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Những câu sau dùng để làm gì?

– Chà, con mèo có bộ lông mới đẹp làm sao!

– A! Con mèo này khôn thật!

Trả lời:

– Các câu đó dùng để bộc lộ cảm xúc.

Giải câu 2 (Trang 120 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Cuối các câu trên có dấu gì?

Trả lời:

Cuối câu có dấu chấm than.

Giải câu 3 (Trang 121 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Rút ra kết luận về câu cảm:

a) Câu cảm dùng để làm gì?

b) Trong câu cảm, thường có những từ ngữ nào?

Trả lời:

a) Câu cảm dùng để biểu lộ cảm xúc vui buồn giận ghét… của người nói đối với một sự vật, sự việc nào đó.

b) Trong câu cảm, thường có các từ ngữ nào?

Trong câu cảm thường có các từ ngữ: ôi, chao, chao ôi, chà, trời, quá, lắm,…

II. Ghi nhớ

1. Câu cảm (câu cảm thán) là câu dùng để bộc lộ cảm xúc (vui mừng, thán phục, đau xót, ngạc nhiên,…) của người nói.

2. Trong câu cảm, thường có các từ ngữ: ôi, chao, chà, trời; quá, lắm, thật,… Khi viết, cuối câu cảm thường có dấu chấm than (!).

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 121 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Chuyển các câu kể sau thành câu cảm:

a) Con mèo này bắt chuột giỏi.

b) Trời rét.

c) Bạn Ngân chăm chỉ.

d) Bạn Giang học giỏi.

Mẫu và ví dụ: – A, con mèo này bắt chuột giỏi quá!

Trả lời:

Dựa vào phần ghi nhớ ở bài học và mẫu gợi ý, em chuyển các câu đã cho thành câu cảm như sau:

a) – Con mèo này bắt chuột giỏi quá!

– Chà, con mèo này bắt chuột giỏi thật!

b) – Chà trời rét thật! – Ôi, trời rét quá!

c) – Bạn Ngân chăm chỉ quá! – Bạn Ngân chăm chỉ thật!

d) – Chà, bạn Giang học giỏi thật!

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 121 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đặt câu cảm cho các tình huống sau:

a) Cô giáo ra một bài toán khó, cả lớp chỉ có mỗi một bạn làm được. Hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự thán phục.

b) Vào ngày sinh nhật của em, có một bạn học cũ đã chuyển trường từ lâu bỗng nhiên tới chúc mừng em. Hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng.

Trả lời:

Em đặt như sau:

a) – Cậu thật là tuyệt!

– Cậu giỏi quá!

– Trời, cậu siêu thật!

b) – Trời, mình không ngờ cậu còn nhớ đến với mình trong ngày hôm nay!

– Trời, quý hóa quá!

Cậu đế ý với mình thế này, thật là quý!

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 121 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Những câu cảm sau đây bộc lộ cảm xúc gì?

a) Ôi, bạn Nam đến kìa!

b) Ồ, bạn Nam thông minh quá!

c) Trời, thật là kinh khủng!

Trả lời:

Những câu trên bộc lộ những cảm xúc!

a) Mừng rỡ, cảm động

b) Thán phục

c) Kinh khiếp, ghê sợ.

(BAIVIET.COM)