Soạn bài – Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Soạn bài Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 78 – 79 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

I. Nhận xét

Giải câu 1 – Nhận xét (Trang 78 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây:

– Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.

– Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô.

Trả lời:

Học sinh đọc theo sự hướng dẫn và đọc mẫu của thầy (cô) giáo.

Giải câu 2 – Nhận xét (Trang 78 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

Gợi ý:

– Mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài gồm mấy tiếng?

– Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận tên như thế nào?

Trả lời:

Tên người

 Lép Tôn-xtôi gồm 2 bộ phận: Lép và Tôn-xtôi

 Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lép

 Bộ phận 2 gồm 2 tiếng: Tôn / xtôi

 Mô-rít-xơ Mát-téc-lích gồm 2 bộ phận: Mô-rít-xơ và Mát-téc-lích

 Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Mô / rít / xơ

 Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Mát / téc / lích

 Thô-mát Ê-đi-xơn gồm 2 bộ phận: Thô-mát và Ê-đi-xơn

 Bộ phận 1 gồm 2 tiếng: Thô / mát /

 Bô phận 2 gồm 3 tiếng: Ê / đi / xơn

Tên địa lí

 Hi-ma-lay-a chỉ có 1 bộ phận gồm 4 tiếng: Hi / ma / lay / a

 Đa-nuýp chỉ có 1 bộ phận gồm 2 tiếng: Đa / nuýp

 Lốt Ăng-giơ-lét có 2 bộ phận là Lốt và Ăng-giơ-lét.

 Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lốt

 Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Ăng / giơ / lét.

 Niu Di-lân có hai bộ phận: Niu và Di-lân.

 Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Niu

 Bộ phận 2 gồm 2 tiếng: Di / lân.

 Công-gô có 1 bộ phận gồm 2 tiếng là: Công / gô

Giải câu 3 – Nhận xét (Trang 79 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt?

– Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị.

– Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Trả lời:

Viết giống như tên riêng của tiếng Việt Nam. Tất cả các tiếng đầu đều viết hoa.

II. Ghi nhớ

1. Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

2. Có một số tên người, tên địa lí nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt.

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 79 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i Paxtơ có thể tiếp tục đi học. ác boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dỏng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

Theo ĐỨC HOÀI

Trả lời:

Viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn: Giô-dép, Ác-boa, Lu-I Pa-xto; Ác-boa; Quy- đăng-xơ.

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 79 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

– Tên người: anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin.

– Tên địa lí: xanh pêtécbua, tôkiô, amadôn, niagara.

Trả lời:

Viết lại các tên riêng đúng quy tắc:

– Tên người: An–be Anh–xtanh; Crit-xti-an An-đec-xen, I-u-ri Ga-ga-rin.

– Tên địa lí: Xanh Pê-téc-bua; Tô–ki-ô; A-ma-dôn; Ni-a-ga-ra.

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 79 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Trò chơi du lịch: Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy.

soan bai luyen tu va cau cach viet ten nguoi ten dia li nuoc ngoai sgk tieng viet lop 4 tap 1

Trả lời:

Quốc gia

Thủ đô

Trung QuốcBắc Kinh
NgaMát-xcơ-va
Nhật BảnTô-ki-ô
ĐứcBéc-lin
PhápPa-ri

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

I. NHẬN XÉT

Câu 1. Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây:

– Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.

– Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô.

Câu 2. Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

Gợi ý:

– Mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài gồm mấy tiếng?

– Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận tên như thế nào?

Trả lời:

Tên ngườiCấu tạo và cách viết
Lép Tôn-xtôiGồm 2 bộ phận: Lép và Tôn-xtôi.

Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lép

Bộ phận 2 gồm 2 tiếng: Tôn / xtôi.

Mô-rít-xơ Mát-téc-líchGồm 2 bộ phận: Mô-rít-xơ và Mát-téc-lích.

Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Mô / rít / xơ.

Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Mát / téc / lích.

Thô-mát Ê-đi-xơnGồm 2 bộ phận: Thô-mát và Ê-đi-xơn.

Bộ phận 1 gồm 2 tiếng: Thô / mát /.

Bô phận 2 gồm 3 tiếng: Ê / đi / xơn.

Tên địa líHi-ma-lay-aCó 1 bộ phận gồm 4 tiếng: Hi / ma / lay / a
Đa-nuýpCó 1 bộ phận gồm 2 tiếng: Đa / nuýp.
Lốt Ăng-giơ-létGồm 2 bộ phận là Lốt và Ăng-giơ-lét.

Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lốt

Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Ăng / giơ / lét.

Niu Di-lânGồm hai bộ phận: Niu và Di-lân.

Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Niu

Bộ phận 2 gồm 2 tiếng: Di / lân.

Công-gôCó 1 bộ phận gồm 2 tiếng là: Công / gô

Câu 3. Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt?

– Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị.

– Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Trả lời:

Viết giống như tên riêng tiếng Việt Nam. Tất cả các tiếng đầu viết hoa: Thích Ca Mâu Ni, Hi Mã Lạp Sơn,…

II. GHI NHỚ

  1. Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.
  2. Có một số tên người, tên địa lí nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt.

III. Soạn phần Luyện tập bài Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (trang 79 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1)

Bài 1. Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i Paxtơ có thể tiếp tục đi học. ác boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dỏng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

Theo ĐỨC HOÀI

Trả lời:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-i Paxtơ có thể tiếp tục đi học, Ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

Bài 2. Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

– Tên người: anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin.

– Tên địa lí: xanh pêtécbua, tôkiô, amadôn, niagara.

Trả lời:

Viết chưa đúng

Viết đúng

Tên người

anbe anhxtanh

An-be Anh-xtanh

crítxtian anđécxen

Crit-xti-an An-đec-xen

iuri gagarin

l-u-ri Ga-ga-rin

Tên địa lý

Xanh Pêtécbua

Xanh Pê-téc-bua

tôkiôTô-ki-ô
amadonA-ma-dôn
niagaraNi-a-ga-ra

Bài 3. Trò chơi du lịch: Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy.

Trả lời:

Tên nướcThủ đô
Trung Quốc

Nga

Nhật Bản

Lào

Đức

Pháp

Bắc Kinh

Mát-xcơ-va

Tô-ki-ô

Oa-sinh-tơn

Viêng Chăn

Béc-lin

Pa-ri

(BAIVIET.COM)