Soạn bài – Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

Soạn bài Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 – 93 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

I. Nhận xét

Giải câu hỏi (Trang 92 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Cho câu kể sau đây:

Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.

Hãy chuyển câu kể thành câu khiến bằng một trong những cách sau:

– Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải,… vào trước một động từ.

– Thêm đi, thôi, nào,… vào cuối câu.

– Thêm đề nghị, xin, mong,… vào đầu câu.

– Thay đổi giọng điệu.

Trả lời:

Chuyển câu kể thành câu khiến:

– Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

– Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương nào!

– Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!

– Hỡi nhà vua! Hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

II. Ghi nhớ

Muốn đặt câu khiến, có thể dùng một trong những cách sau:

1. Thêm từ hãy hoặc từ đừng, chớ, nên, phải,… vào trước động từ.

2. Thêm từ lên hoặc đi, thôi, nào,… vào cuối câu.

3. Thêm từ đề nghị hoặc xin, mong,… vào đầu câu.

4. Dùng giọng điệu phù hợp với câu khiến.

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 93 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Chuyển các câu kể sau thành câu khiến:

– Nam đi học.

– Thanh đi lao động.

– Ngân chăm chỉ.

– Giang phấn đấu học giỏi.

Mẫu và ví dụ:

– Nam đi học đi!

– Nam phải đi học!

– Nam hãy đi học đi!

Trả lời:

– Nam hãy đi học đi!

– Thanh phải đi lao động cho đúng giờ!

– Ngân cần chăm chỉ học tập!

– Giang phải phấn đấu học cho giỏi!

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 93 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau:

a) Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng, em biết bạn em có hai bút. Hãy nó với bạn một câu để mượn bút.

b) Em gọi điện thoại cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em.

c) Em đang tìm nhà bạn bỗng gặp một chú từ một nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường.

Trả lời:

a) Đặt câu khiến để mượn bút của bạn:

– Bạn Hải ơi, bút của mình bị hỏng rồi, bạn làm ơn cho mình mượn chiếc bút của bạn đi!

b) Nói với bố của bạn để xin gặp bạn:

– Thưa bác! Con là Thư, xin bác chuyển máy cho bạn Minh giúp con. Con xin cảm ơn.

c) Nhờ một người chỉ đường:

– Chú ơi, Chú làm ơn chỉ giúp con nhà của bạn Tâm!

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 93 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây:

a) Câu khiến có hãy ở trước động từ.

b) Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ.

c) Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ.

Trả lời:

a) Câu khiến có hãy trước động từ.

– Bây giờ bạn hãy làm bài tập toán rồi hẵng đi đá bóng.

b) Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ:

– Để cổ vũ cho bạn Nam, chúng ta hẵng vỗ tay mạnh lên nào.

c) Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ.

– Xin các bạn hãy giữ trật tự để bạn lớp trưởng phổ biến kế hoạch lao động.

Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 93 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Nêu tình huống có thể dùng các câu khiến nói trên.

Trả lời:

– Có thể dùng câu a trong trường hợp yêu cầu bạn phải nghiêm chỉnh học tập.

– Có thể dùng câu b khi yêu cầu tập thể cho bạn Nam vào thi đấu vật.

– Có thể dùng câu c yêu cầu cả lớp giữ trật tự chung để cuộc họp lớp đạt kết quả tốt.

(BAIVIET.COM)